Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

24 timer i stormvejr

Indholdsområde

 
 
 

24 timer i stormvejr 

På vej til USA for at træne med en amerikansk hangarskibsgruppe blev fregatten Iver Huitfeldt fanget i et voldsomt stormvejr. I 24 timer lå fregatten underdrejet i 15 meter høje bølger. Se video nederst i artiklen her.

27-01-2020 - kl. 14:30
Af Forsvarskommandoen

Et usædvanligt hårdt stormvejr ramte den danske fregat Iver Huitfeldt, da den i begyndelsen af januar sejlede til USA for at træne med en amerikansk hangarskibsgruppe forud for indsættelse senere på året.

Vejrudsigten havde lovet hårdt vejr, da Iver Huitfeldt passerede Azorerne i Atlanterhavet på vej til Norfolk i USA. Dog ikke så hårdt at det så ud til at blive et problem, og Iver Huitfeldt lagde en rute, som ville holde skibet klar af det hårde vejr.

Iver Huitfeldt i hårdt vejr

Men undervejs ændrede vejret sig. Det blæste kraftigt op, uden at fregatten havde mulighed for at sejle udenom eller undgå den kraftige storm. I stedet måtte Iver Huitfeldt og besætningen ride stormen af med lavest mulige fart over en periode på cirka 24 timer. Bølgehøjde var op til cirka 15 meter, da vejret var hårdest.

”Det var et helt usædvanligt voldsomt stormvejr. Der er en rutineret besætning, hvor mange har 30-40 års erfaring fra sejlende tjeneste fra mange forskellige skibstyper og farvande. Ingen har nogensinde før oplevet et stormvejr med et bølgesystem, der påvirkede skibet med den kraft og voldsomhed,” siger Bo Overgaard, chef for fregatten Iver Huitfeldt.

Ingen blandt besætningen på Iver Huitfeldt kom til skade som følge af det hårde vejr. Men Iver Huitfeldt fik en række skader, herunder blandt andet løsrevne skabe, trykskader på skrog og enkelte utætheder i luger. Iver Huitfeldt mistede også sin dome - det er et stort skjold af glasfiber forrest på skibet under vandlinjen, som beskytter sonaren.

Ingen af skaderne var dog mere alvorlige, end at fregatten efter stormen var passeret kunne fortsætte sejladsen til USA og flådebasen i Norfolk, hvor hangarskibsgruppen hører til. 

I Norfolk kunne fregatten trods skaderne træne med hangarskibsgruppen. Det foregik som simulerede øvelser ved kajen og drøftelser med besætningerne på hangarskibsgruppens øvrige skibe. Imens dette foregik, fik fregatten udbedret de fleste af skaderne.

Iver Huitfeldt og besætning er aktuelt på vej retur til Danmark efter endt træning. Fregatten skal nu blandt andet have sat en ny dome på, så den igen er helt klar til at løse de operative opgaver.

”Besætningens konstante fokus på søklargøring – eller ”Ready for Sea”, som vi kalder det, og som vi har trænet igen og igen, har haft afgørende indflydelse på, at der ikke er sket personskader og at materielskaderne kunne begrænses,” siger chef for fregatten Bo Overgaard.

24 timer i stormvejr