Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Sidste runde nordpå

Indholdsområde

 
 
 

Sidste runde nordpå 

Søværnets inspektionskutter Tulugaqs sidste togt til det nordvestlige Grønland var i vejrudsigternes tjeneste. Skibet besøgte desuden Thule Air Base.

25-08-2017 - kl. 12:47

Af Ebbe B. Christensen, Tulugaq

Inspektionskutteren Tulugaq har i perioden 31. juli til 16. august som platform for 2 teknikkere fra DMI, der har serviceret målestationer fra Qaqortoq i syd til Carey øerne i nord, afsluttende med et fire dages besøg ved Thule Air Base.

målestation
Målestation fra DMI.

En spændende og anderledes opgave, hvor skibet og besætning har assisteret DMI-holdet med at fragte udstyr ind til stationerne med gummibåd, haft vagthold med inde ved stationerne i tilfælde af ubudne "gæster" i form af rabies syge ræve eller det der er værre. Alle stationer blev serviceret, da vejret har været meget gunstigt under hele togtet. Det burde så afstedkomme at prognoserne i Danmark bliver mere præcise, og forhåbentlig bedre, næste sommer. Det var i hvert fald aftalen. Tulugaq har i perioden udsejlet og logført 1728 sømil.

Da opgaven med meteorologerne var afsluttet besøgte Tulugaq for sidste gang Thule Air Base i Søværnets tjeneste. Skibets besætning afsluttede opholdet på den amerikanske base med at afholde
"åbent skib" for personel på basen, danske håndværkere og andre interesserede. Der viste sig at være stor interesse for arrangementet, da over 100 gæster, inklusiv "base commander" besøgte Tulugaq.

forlader thule airbase
Tulugaq ved afgang fra Thule.

Inden den videre sejlads sydpå foretog Tulugaq's 3 dykkere, søndag formiddag inden afgang, bundinspektion af skibet ved kaj i Thule og nok så vigtigt fik logført et dyk i Thule. Alt i alt en fantastisk besøg ved Thule Air Base for Tulugaq og besætning, som så også med sikkerhed blev det sidste.

Tulugaq forventes at blive udfaset med udgangen af 2017 og afløses af Lauge Koch i 2018.