Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Niels Juel vender hjem efter fire uger under kolde himmelstrøg

Indholdsområde

 
 
 

Niels Juel vender hjem efter fire uger under kolde himmelstrøg 

Niels Juel har som det tredje af 2. Eskadres skibe bidraget til opgaveløsningen under Arktisk Kommando. I fire uger operer fregatten i området ved Færøerne, Island og Grønland og samler erfaringer til kommende sejladser i det arktiske område.

18-06-2020 - kl. 14:00

Niju under AKO

Af Forsvarskommandoen

I slutningen af maj satte Forsvarets fregat Niels Juel kursen mod nord, hvor skibet indtil nu har været en del af opgaveløsningen ved Arktisk Kommando.

Indsættelsen af fregatter i Arktis er en del af et styrket fokus på det arktiske område, og det er tredje gang siden sommeren 2019, at en fregat eller et støtteskib bliver indsat under Arktisk Kommando.

Der er generelt stigende aktivitet i det arktiske område, så fregatterne er en velkommen styrkelse af indsatsen. Fregatterne er med til at skabe et overblik over, hvad der foregår i området, fortæller chef for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen.

”For det første er dét, at vi har en ekstra enhed, en værdi i sig selv, da vi kan være til stede i et større område. For det andet har en fregat fantastiske sensorer, herunder en luftovervågningsradar, der kan række op til 400 kilometer og på den måde væsentligt forbedre overvågningen af operationsområdet. Endelig har en fregat jo en række våbensystemer, som de inspektionsfartøjer- og skibe, der normalt sejler heroppe, ikke har, så fregatten giver os nogle andre militære handlemuligheder. Samlet set styrker fregatten vores evne til at løse vigtige opgaver, herunder overvågning og suverænitetshåndhævelse,” siger han.

Selvom det er på andet år, at en fregat er indsat i området, er der stadig erfaringer at hente, og både Arktisk Kommando og skibenes besætninger bliver hele tiden klogere på, hvordan man kan anvende fregatterne så godt som muligt. For eksempel har Niels Juel, som den første fregat i sin klasse, lagt til i Grønnedal, hvor opgaven her er at lære området at kende og udvikle vejledninger til fremtidige sejladser i området.

slæbniju

Fordi det stadig er nyt for fregatter at operere i Arktis, er der parallelt med opgaveløsningen også en del situationer, såsom afvisning af skibe og slæbeøvelser, besætningen skal træne undervejs, da det ikke er opgaver, de normalt beskæftiger sig med.

”Det er noget anderledes at operere i Arktis end andre steder på kloden på grund af klimaet og farvandsgeografien. Det stiller store krav til at gennemføre vores operationer, så vi bruger en del energi på at orientere os i området for at få farvandskendskab og træne med de enheder, der normalt opererer heroppe,” siger skibschef på Niels Juel, kommandørkaptajn Michael G. Landmark.

heloøvniju

Indsættelsen af fregatter er en årlig tilbagevendende begivenhed og for at få størst muligt udbytte af deres tilstedeværelse, er ambitionen for fremtiden at få koordineret flere øvelser med udenlandske enheder for at holde erfaringerne ved lige, fortæller chefen for Arktisk Kommando.

”Mængden af operative opgaver vokser, så fregatten er en velkommen styrkelse af vores ’værktøjskasse’. Vi vil blive ved med at indsætte fregatter og samtidig udnytte deres tilstedeværelse ved at arrangere øvelser, der kan udfordre fregatterne og gøre dem endnu dygtigere,” slutter chef for AKO, generalmajor Kim Jesper Jørgensen.

Inden Niels Juel atter er tilbage i Korsør skal fregatten runde såvel Island som Færøerne. Også her vil besætningen få opgaver der ligger ud over det sædvanlige.