Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Lodder havbunden 

En ukendt sten nord for Læsø kostede sidste år en grundstødning. Ny søopmåling skal sikre skibsfarten.

13-07-2016 - kl. 09:51
Fyrholm
Søopmålingsskibet Fyrholm og dens seks mand store besætning i Hundested Havn, som er base under opmålingen i Hesselø Bugten.

Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando

En af de største sten i landet, ca. 8x12 meter, var sidste år skyld i en grundstødning i farvandet nord for Læsø. Søkort sagde ikke noget om stenen, som formentlig har ligget på positionen siden sidste istid.
Episoden gav anledning til at de to søopmålerskibe Birkholm og Fyrholm nu har lavet nye målinger omkring Læsø, så nye søkort kan blive retvisende for sejladsen.

broen på Fyrholm
Under opmålingen kan Anders Ridderberg løbende følge med på Fyrholms skærme.

Også farvandet omkring Hesselø kan rumme overraskelser. Da Hesselø Bugten senest blev opmålt for 40 år siden skete det nemlig med et enkeltskuds  ekkolod. I dag anvender opmålerne et såkaldt multibeam ekkolod, som aflæser havbunden helt ned i detaljer som planter og småsten.

- Farvandet mellem Hesselø og Sjællands nordkyst er egentlig ikke en formel skibsrute, fortæller Fyrholms chef Anders Ridderberg, kaptajnløjtnant og søopmåler.  Men radarovervågning fortæller os at en del skibe alligevel sejler vestover syd om Hesselø når de kommer ud af Øresund. Så derfor er ny søopmåling blevet prioriteret op her.

Hesselø
Første afmålingskasse er indtegnet på søkortet syd for Hesselø.

Fyrholm indleder opmålingen med at sejle i en stor firkant på 5x10 kilometer. Dernæst gennemsejles kassen  på tværs, automatisk styret af GPS.
Alle data lagres og er grundlaget for nye søkort. Ertholm støder til når opmålingen er afsluttet omkring Læsø.
Se video fra Fyrholm ved Hesselø.

Søopmåling i Hesselø Bugten