Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hæren støtter politiet med grænsekontrol ved ”den blå grænse”

Indholdsområde

 
 
 

Hæren støtter politiet med grænsekontrol ved ”den blå grænse” 

Lørdag den 1. februar startede Hærens soldater med at støtte politiet i at udføre grænsekontrol ved den såkaldte blå grænse, som i denne sammenhæng er betegnelsen for Danmarks grænseovergange i Rødby og Gedser færgehavne.

03-02-2020 - kl. 13:40
Af: Forsvarskommandoen

Hidtil har det været politiet selv samt Hjemmeværnet, der har varetaget opgaven. Hjemmeværnet vil fortsat deltage i opgaven, men Hæren leverer nu hovedparten af soldaterne.

Opgaven sker under den såkaldte Operation Gefion, der drejer sig om Forsvarets støtte til bl.a. grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse samt bevogtningsopgaver i København.

Landegrænsen Danmark - Tyskland
Foto: Henrik Kastenskov / Forsvaret. Landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, hvor Forsvaret også har stillet soldater til rådighed.

Operation er en udløber af forsvarsforliget for 2018-2023, hvori det er besluttet, at Forsvaret skal støtte og aflaste politiet i deres opgaveløsning. Det fremgår af forligsteksten, at Forsvaret skal bistå politiet med grænsekontrol og bevogtningsopgaver, så længe politiet har behov for det. 

Forsvaret har således allerede leveret soldater til bevogtning af den dansk-tyske grænse i Jylland.

Når Hærens soldater indsættes til støtte for politiet ved ”den blå grænse”, sker det under politiets ledelse på stedet, men soldaterne fastholdes under forsvarschefens overordnede kommando. Soldaterne løser opgaven i uniform.

Soldaterne vil modtage den nødvendige uddannelse, inden de indsættes i opgaveløsningen. Det er politiet, der er ansvarlig for uddannelsen.

Soldaterne fra Hæren vil typisk være indsat tre måneder af gangen. Opgaven omfatter op til 22 soldater i døgnet.