Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

FORSVARET - FORDI NOGET ER VÆRD AT KÆMPE FOR

Indholdsområde

 
 
 

FORSVARET - FORDI NOGET ER VÆRD AT KÆMPE FOR 

14-11-2016 - kl. 12:30
Kernefortælling

Den grundlæggende fortælling om det danske forsvar har ikke tidligere været nedskrevet. Og efter en tid med mange og store forandringer var der mange, der efterspurgte en kernefortælling, som kunne være med til at stille skarpt på Forsvarets aktuelle rolle, formål og særkende. 

Den fortælling er nu offentliggjort og Forsvarschef Peter Bartram udtaler i den forbindelse:   Hvis man skal få nogen til at tage et ekstra skridt, eller gå et skridt i en ny retning, må man forklare meningen. Det skal kernefortællingen hjælpe med.

Hvad gør Forsvaret til noget særligt? Hvordan adskiller Forsvarets medarbejdere sig fra medarbejderne på andre statslige arbejdspladser? Og hvad er formålet med at arbejde i Forsvaret?  Det er nogle af de spørgsmål, som kernefortællingen sigter mod at give svar på, og fortællingen skal dermed være med til styrke forståelsen af Forsvarets rolle og relevans - og dermed korpsånden.

FORSVARET - FORDI NOGET ER VÆRD AT KÆMPE FOR