Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Status for behandling af sager om tolke i Afghanistan

Indholdsområde

 
 
 

Status for behandling af sager om tolke i Afghanistan 

137 sager er behandlet af den tværministerielle task force i forbindelse med implementering af aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan.

23-06-2020 - kl. 13:06

Status for sager behandlet efter tolkepakken  I henhold til aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan af 22. maj 2013 kan visse lokalt ansatte tolke, som har arbejdet for de danske styrker i frontlinjen i Helmand den 19. december 2012 eller derefter, og som har været ansat i mere end 12 måneder, vælge mellem en lønpakke, en uddannelsespakke, at søge genbosætning i Storbritannien, eller at søge indrejsevisum til Danmark med henblik på at søge om asyl.

Se hele statusopgørelsen JUNI 2020