Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Vinterkrig slut 

Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets soldater og enheder kan vende næsen hjemad efter ugers NATO-øvelse i vinterkolde Norge.

08-11-2018 - kl. 15:31
Esbern Snare i Trondheim

Af Lars Bøgh Vinther, VFK

Støtteskibet Esbern Snare i spidsen for NATOs nordlige atlanterhavsstyrke (SNGM1) er færdig med at øve ubådskrig og nedkæmpelse af asymmetriske trusler.
De taktiske transporthelikoptere har oplevet den sidste white-out af hvirvlende sneskyer under landing i fjeldene.
Og i den nedlagte artillerikasserne  i Haslemoen kan den samlede bataljonskampgruppe puste ud og gøre klar til at sende kampvogne, PMVere og specialkøretøjer retur.

- Det var en lærerig og god oplevelse at gennemføre deployeringen herop. Det store samspil mellem de hjemlige myndigheder, JMTO og logistikken i det hele taget, lyder det fra oberstløjtnant Kim B. Kristensen i telefonen fra Haslemoen, 
- Nu skal vi så den anden vej i en lige så stor operation.

Som chef for 2. JDR og den danske såkaldte bataljonskampgruppe, der i hele 2018 er i beredskab til hurtig udrykning for NATOs JEF, er øvelse Trident Juncture en passende afslutning på året.

- Det er jo en kæmpe-øvelse hvor NATO har 50.000 mand under kommando. Så vores godt 900 soldater er bare en brik i det store strategiske spil, fortæller bataljonschefen.
- så derfor har nogle nok under øvelsen oplevet rolige stunder, men under hele opstarten, forberedelserne i den udfordrende og svært fremkommelige norske natur, er alle blevet dygtigere til vinterkrig. Selv discipliner som vinterbadning i kolde elve, med og uden kampvogn, og glatførekørsel med PMV, har vi prøvet.

dansk kampvogn i norsk elv

Glatførekørslen kom på tale efter at køretøjerne skøjtede rundt på is og sne under forberedelserne.
Se video nedenfor fra glatkørslen.

Taktisk transport med dansk EH101

Mens Kim B. Kristensen og soldaterne fra kampgruppen regner med at bruge en uge mere på at deployere tilbage til Danmark, går det lidt hurtigere for flyvevåbnets to EH101 helikoptere og 75 udsendte.  Se video fra helikopternes indsats under Trident Juncture nedenfor.

dansk helo på NATO øvelse

Panser på glatbane