Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

USA's 2. flåde vender tilbage

Indholdsområde

 
 
 

USA's 2. flåde vender tilbage 

USA har genetableret sin 2. flåde som svar på det ændrede trusselsbillede i Nordatlanten og Arktis.
”Betydningsfuldt for Danmark” lød det, da Chefen for 2. flåde, Admiral Lewis kom på besøg.

17-04-2019 - kl. 07:30


G.H.W.Bush fra fregatten Willemoes

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Chefen for USA's genetablerede 2.flåde, viceadmiral Andrew ”Woody” Lewis fik under sit besøg lejlighed til at se fregatten Iver Huitfeldt i Korsør.
Fregatten er netop som det sidste af de store danske krigsskibe kommet hjem fra Plymouth i England, efter at have bestået det britiske FOST, Flag Officer 
Sea Training. Skibet er også den sidste af de tre fregatter til at indgå i en hangarskibsgruppe. Det sker om små 10 måneder.

Chefen for 2.flådes besøg drejede sig både om denne hangarskibsgruppe, den forestående øvelse Baltops i Østersøen og gennerelle drøftelser
vedrørende samarbejdet mellem Søværnet og US Navy.

”Woody” syner ikke af så meget, men med tæt på 6.000 timer i cockpittet på kampfly og mere end 100 fløjne missioner i tre krige er CV´et fyldt godt op.
Selvom Woody på internettet kan citeres for at øget kinesisk og russisk aktivitet ligger bag genetableringen af 2.flåde, er udmeldingerne mere diplomatiske under besøget i Danmark.

Chefen for operationer i Søværnskommandoen, kommandør Kristian Haumann, er dog tilfreds med at bl.a. danske iagttagelser og efterretninger om situationen i Nordatlanten, Arktis og Østersøen er taget alvorligt af USA.

Hør hvad Andrew Lewis og Kritistian Haumann siger om samarbejdet med USA's 2.flåde i videoen her.