Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Mission update uge 32 - 2020

Indholdsområde

 
 
 

Mission update uge 32 - 2020 

Militærpolitiets fartkontrol i Kabuls lufthavn er del af overdragelsen fra hold 12 til 13 i Afghanistan. Læs mere nyt fra missionerne.

05-08-2020 - kl. 21:00

mu322020efpkvg

Af Forsvarskommandoen


Enhanced Forward Presence – den fremskudte danske tilstedeværelse i Estland
Den seneste uge har de danske soldater fra enhanced Forward Presence i Estland (eFP) trænet forsvar og angreb i de tætte estiske skove. Ugen har også budt på de første skydninger med det tunge maskingevær på de helt nye Piranha 5 køretøjer.

mu322020efpkvg2

De britiske soldater fra ”First Fusiliers”, der indgår i det britiske bidrag til eFP-styrken i Estland, mindes hvert år slaget ved Minden i 1759. I den anledning var de danske soldater inviteret til at dyste i en række idrætsgrene og deltage i efterfølgende socialt samvær.

mu322020efpsport
Danskerne takkede for invitationen til at mindes slaget ved at vinde en række individuelle præmier. Det danske eFP-bidrag løb tilmed med den samlede sejr foran de britiske kompagnier.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.
Læs mere om Enhanced Forward Presence her.

Operation Inherent Resolve
Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve:
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.
Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve.
Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 

Operation Barkhane - Mali
De danske soldater ved helikopterdetachementet har den seneste uge flyttet 225 personer og cirka 700 kilo gods med de to transporthelikoptere.

Samlet set har detachementet fløjet 115 timer, flyttet 810 personer og løftet 25,5 tons gods i juli, samtidig med at begge helikoptere har været igennem større eftersyn på skift.

mu322020mali
M-507 på mission over Mali.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Hverdagen for det danske bidrag i Kabul har i den forløbne uge været præget af overdragelse fra Hold 12 til Hold 13 på tværs af enhederne i størstedelen af missionen.

I Hamid Karzai International Airport North har det nationale støtteelement og det danske element Hold 12 overdraget til Hold 13 og støttet i dennes opstartsfase.

mu322020rsa
Ansvaret overdrages fra Hold 12 til Hold 13 ved en kort parade.

Det danske militærpoliti i Hamid Karzai International Airport North gennemfører fortsat overdragelse til det nye hold, der bliver sat grundigt ind i arbejdet og de lokale procedurer. I løbet af ugen er der blevet foretaget patruljer i lejren. Patruljen er sammensat af danskere fra både til- og afgående hold så de praktiske erfaringer overdrages bedst muligt.

Sikrings- og eskortebidraget er også i fuld gang med overdragelsen. De nye kørere bliver videreuddannet på de pansrede køretøjer, de skal bruge i missionen.

mu322020rsb

Overdragelsen fortsætter den næste uge, da der stadig ankommer soldater fra Hold 13 efter 14 dages karantæne i Skive.

mu322020rsc
Det danske militærpolitibidrag gennemfører overdragelse af de praktiske forhold. Her gennemfører soldater fra Hold 12 og 13 fartkontrol.

Resolute Support-missionen meldte i løbet af sommeren ud, at man, grundet coronavirus/covid-19, forlænger perioden med krav om karantæne og minimering af bemanding i missionsområdet. Det betyder, at Danmark for en periode har sendt 18 soldater færre ud på august-holdet end tidligere planlagt.
 
De 18 soldater er fordelt på missionens forskellige enheder, så der er ikke tale om, at Danmark har nedlagt enheds-bidrag i missionen. Det samlede antal danske soldater i missionen er derfor i skrivende stund cirka 120 soldater.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.
Læs mere om Resolute Support Mission her.