Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Mission Update uge 36 – 2020

Indholdsområde

 
 
 

Mission Update uge 36 – 2020 

Danske soldater i Estland møder lokalbefolkningen og fregatten Iver Huitfeldt patruljerer i Hormuz-strædet. Læs Mission Update.

01-09-2020 - kl. 08:59

Af Forsvarskommandoen

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet
Tirsdag den 25. august indgik fregatten Iver Huitfeldt formelt i Operation AGENOR, da skibet ankom til AGENOR’s operationsområde i den nordvestlige del af det Arabiske Hav. Iver Huitfeldt har siden da patruljeret i Omanbugten og passerede for første gang gennem Hormuz-strædet lørdag den 29. august.

Siden da har skibet patruljeret i den sydlige del af den Arabiske Golf. Mandag den 31. august anløb fregatten den franske base i Abu Dhabi efter tre uger til søs.

Skibets opgave er at overvåge området omkring Hormuz-strædet og etablere et situationsbillede til beslutningstagere i Europa.

Iver HuitfeldtIver Huitfeldt på det tidspunkt, hvor skibet træder ind i Operation AGENOR. Samtidig overgik skibet i operativ kontrol fra Forsvarskommandoen til det franske maritime hovedkvarter i Abu Dhabi. Konkret betyder det, at det nu er det franske hovedkvarter, som dirigerer fregatten derhen, hvor de mener, at der er mest brug for skibet til at løse opgaven. I Søværnet kan man sjældent markere sådanne kommandooverdragelser, da det sker, mens skibet er til søs.

Helikopter lander på dækketDen franske fregat Languedoc sejlede Iver Huitfeldt i møde i den indre del af Omanbugten. Her gennemførte fregatterne forskellige øvelser med henblik på at træne samarbejde og for at lære hinandens procedurer at kende. Blandt andet skulle skibenes helikoptere træne landing på det modsatte skib.

Fransk og danske fregat
Der blev også lejlighed til at træne formationssejlads.


Fransk fregat set fra dansk fregat
Iver Huitfeldts Sea Hawk-helikopter bidrog i formationen.


Kommunikationsgaster på Iver HuitfeldtMed helikopterne farende om hovederne trænede kommunikationsgaster fra begge skibe i at blinke med hinanden. Blink anvendes bl.a., hvis man ligger i en formation, hvor man ikke vil udsende radiostråling, som kan blive opfanget af andre.


FAKTA om det danske fregatbidrag
Iver Huitfeldt deltager i Operation AGENOR i Hormuz-strædet, som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait-of-Hormuz). Operationen er ren europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

Opgaven i Hormuzstrædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.

Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

Læs mere om Operation AGENOR her. Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland

De danske soldater i enhanced Forward Presence styrken i Estland har i den forgangne uge trænet med de britiske finskytter, trænet nærkamp, repeteret almindelig førstehjælp og førstehjælp i kampsituationer og meget andet.

Derudover er de danske soldater synlige over for den estiske befolkning, hvilket er en af missionens hovedopgaver. Mere end 80 danske soldater deltog i et lokalt løb i garnisonsbyen Tapa.

Førstehjælpstræning
 


Udstilling
I weekenden havde DANCON udstillinger ved et åbent hus arrangement på kasernen i Tapa og ved et marked i byen Noarootsi på den estiske vestkyst. Udstilling
Fremvisning fremmer dialogen med tilskuerne.

Cirka 80 soldater er i øjeblikket i karantæne på kasernen efter veloverstået orlov til Danmark.  For de soldater, der endnu ikke har været på orlov, arrangeres besøgs- og velfærdsture blandt andet til den danske ambassade og parlamentet i Tallinn. 

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

Læs mere om Enhanced Forward Presence her. 
 Operation Inherent Resolve
Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater., Her støtter de koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Nyt dansk hold er modtaget i området, og rotationsprogrammet er igangsat.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve:
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.

 
Operation Barkhane, Mali.
Det danske helikopterdetachement har med deres to EH101 helikoptere transporteret 51 personer og cirka 4.600 kilo gods den seneste uge.

Det har været en stille uge præget af eftersyn på den ene helikopter.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane bekæmper terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 personer, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her

 


Resolute Support Mission – Afghanistan
I New Kabul Compound har de danske tolke og sprogofficerer haft fokus på den muslimske højtid Ashura. Tolkene har oversat Kabuls plan for sikkerheden under Ashura fra afghanerne til de udenlandske sikkerhedsstyrker i Kabul herunder det danske sikrings- og eskortebidrag. Herudover har den danske cheftolk været til møde, som tolk, med politichefen for et af Kabuls distrikter, der har en større shiabefolkning og derfor mere udsat for potentielle angreb under højtiden.

Det danske militærpoliti i Hamid Karzai International Airport North har gennem ugen løst rutinemæssige opgaver vedrørende generel sikkerhed, fartkontrol og håndhævelse af coronavirus/covid-19-restriktioner.

Herudover har bidraget foretaget to øvelsesevakueringer af sårede fra Kabul fra en af lejrens indgange til lejrens hospital. Ved disse evakueringer skal det danske militærpoliti sørge for, at ambulancen kan komme hurtigt gennem lejren frem til hospitalet. Herefter skal de afsøge den tilskadekomne for farlige genstande, inden hospitalspersonalet tager over.

Evakueringsøvelse
Dansk militærpoliti under en evakueringsøvelse.

MP undersøge patient ved ankomst til hospital
Dansk og estisk militærpoliti under en øvelse i Hamid Karzai International Airport North, hvor de afsøger en patient for farlige genstande inden lejrens hospital kan overtage.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATOs Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.