Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Mission Update nr. 43 2018

Indholdsområde

 
 
 

Mission Update nr. 43 2018 

Opdatering fra udsendte danske styrker.

01-11-2018 - kl. 16:18

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP) - NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.

eFP
Øvelse i Letland. Soldaterne i eFP er netop siddet af deres infanterikampkøretøjer og skal nu angribe målet til fods.

Det danske panserinfanterikompagni, der indgår i NATO Battlegroup Estonia, er på øvelse i det store øvelsesterræn ved Adazi i Letland i perioden 22. oktober til 4. november.

Sammen med de øvrige enheder gennemfører kompagniet en stor del af øvelsen som skarpskydning. Kompagniet udfører manøvrer, der er så realistiske som muligt og med skarp ammunition i magasinerne.

eFP
Soldater i løb mod målet gennem den lettiske skov.

Øvelsen er kulminationen på tre måneders uddannelse sammen med britiske og estiske soldater.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.


Operation Inherent Resolve - Træningsbidraget – Irak
I denne uge har de danske instruktører afsluttet fire ugers træningsforløb for to bataljoner fra Border Guard Force. Ugen bød på træning i taktisk førstehjælp, skydning med lette og tunge våben, forhold overfor vejsidebomber samt en afsluttende øvelse med temaet kamp fra stilling.

Det danske kirurghold er i gang på felthospitalet og har døgnvagten hvert andet døgn. Herudover deltager lægerne i gennemførelse og evaluering af beredskabsøvelser inden for det sanitetsfaglige område.

Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige trafikkontroller. Ingen sager er rejst mod dansk personel.

Træningsbidraget har pr. den 28. oktober 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 15.969 irakiske soldater og politifolk.
 eFP
Kamp fra stilling. Fotos: Public Affairs Officer kaptajn Rasmus

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Det danske bidrag til OIR består p.t. af et hold soldater, der træner og uddanner irakiske soldater og grænsebetjente, et radarbidrag, et sundhedsteam og et kirurghold, et transportfly-bidrag og et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. Det samlede bidrag består p.t. af cirka 300 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak og i Kuwait.


C-130J Hercules bidrag til Operation Inherent Resolve
Det danske C-130J Hercules-bidrag til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet tre missioner for koalitionen. 

Oir
Hercules-piloter forud for mission.

Blandt andet har Hercules-bidraget fløjet det danske specialstyrkebidrag, Task Force 61, fra Jægerkorpset tilbage til Danmark efter endt mission. Læs mere om hjemtagelsen LINK.

Derudover er der blevet flyttet gods og passagerer mellem Ali Al Salem Air Base i Kuwait og Al Asad Air Base i Irak.

I perioden den 22. til 28. oktober har bidraget transporteret i alt 76 passagerer og 23 ton gods.

FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende et transportflybidrag bestående af et C-130J transportfly og ca. 60 soldater til Operation Inherent Resolve (OIR). Bidraget skal fra 1. oktober til ultimo marts støtte koalitionen med transport af gods og passagerer ud fra sin placering på Ali Al Salem Air Base i Kuwait.


Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 15 sikringsopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces, der ledes af briterne.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4.349 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 643 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 67 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 12 biler for sprængstof. Herudover er der gennemført patruljer ved og omkring lufthavnen for at finde sprængstoffer og andet illegalt materiale.

RS
Hundepatrulje undersøger bil for sprængstof.

På grund af truslen for insiderangreb, der kostede en tjekkisk soldat livet i Herat den 22. oktober, har Resolute Support missionen midlertidig valgt at indstille rådgivningen af afghanske samarbejdspartnere uden for lejrene.
Derfor foregår rådgivningen nu i en tillempet version, hvor rådgiverne må tale med deres afghanske partnere via telefon, eller partnerne inviteres ind i lejrene, hvor rådgivningen kan foregå.
Denne form for rådgivning fortsætter indtil videre.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.


Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordsøen
Det danske flagskib for den maritime NATO styrke Esbern Snare har sammen med den resterende del af styrken de seneste dage deltaget i NATO-øvelsen Trident Juncture, som foregår i farvandet ud for Norge.
Med de mange kampenheder til søs og soldater på land fra såvel NATO nationer, som fra partnerlande som Sverige og Finland, er der højt aktivitetsniveau i området.

SNMG1
NATO-flådestyrken og partnerlandene træner antiubådskrig. Forrest den svenske kystkorvet HMS Nyköbing, bagved den belgiske SNMG1-enhed fregatten BNS Louise-Marie.

Der er i forbindelse med øvelsens første del gennemført luftforsvarsøvelser, anti-ubådsøvelser, artilleriskydninger og øvelser i at bekæmpe andre skibe.

SNMG1
Esbern Snare anløb tirsdag havnen i Trondheim, hvor NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg brugte skibet til sin pressekonference samme aften.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordlige del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.


Kosovo Force (KFOR) – Kosovo
Det har været en normal uge med trafik i hovedvagten for bevogtningsdelingen i Camp Marechal de Lattre de Tassigny i Kosovo.

FAKTA om den danske bidrag til NATO's KFOR-styrk
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.
Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.