Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Kemiske stoffer fjernet fra Libyen

Indholdsområde

 
 
 

Kemiske stoffer fjernet fra Libyen 

Klokken 19.10 den 27. august forlod støtteskibet Absalon sammen med et chartret DFDS-skib libysk farvand. I tæt samarbejde med internationale samarbejdspartnere har den danske flådestyrke medbragt resterne af Libyens kemiske våbenprogram.

31-08-2016 - kl. 11:03
SKATs scanner gennemlyste kemikalietankene inden de blev kørt om bord

Af Værnsfælles Forsvarskommando


Chef for styrken, flotilleadmiral Torben Mikkelsen, udtaler fra Absalon:

- Jeg er glad og stolt over, at det er gået efter planen. Selvom tiden til planlægning har været kort og intens, er det på rekordtid lykkedes at få alle aftaler på plads, og mandskabet har løst deres opgaver meget professionelt.

Operationen startede klokken 05.00 natten til lørdag den 27. august, da Absalon krydsede ind i libysk territorialfarvand. Klokken 09.00 anløb DFDS-fragtskibet Ark Futura havnen i Misratah og mødtes der med de libyske samarbejdspartnere, der har haft opgaven med at sikre både havn og last. På overskuelig afstand fra havnen lå Absalon og et britisk flådefartøj klar til at støtte, hvis problemer skulle opstå.

- Det er under afhentningen af containere fra havnen, at den største risiko for fejl har været. En havn er et åbent område, og når vi ikke selv har haft folk på jorden inden afhentningen, vil der være en smule nervøsitet. Men vi kan konstatere, at materialerne var til stede, og at sikkerheden var på plads, siger Torben Mikkelsen.

Kemi-eksperter fra Beredskabsstyrelsen undersøger om tankene lækker

Efter sikring af området og undersøgelse af materialet blev resterne af Libyens kemiske våbenprogram kørt ombord på fragtskibet. Klokken 18.00 var alle mand ombord på skibene igen og kursen blev igen sat mod internationalt farvand.

- Det lyder simpelt, men der er mange ting, der kan gå galt under sådan en operation. Der kan være problemer med containerne, og der kan være problemer med sikkerheden. Men både vores folk på jorden og vores operatører ombord var årvågne og professionelle, siger Torben Mikkelsen.

Styrkechefen, der til daglig er chef for Søværnets Taktiske stab, understreger, at en essentiel del af det danske søværns succes med afhentningen er det tætte samarbejde med både danske og internationale samarbejdspartnere: Medarbejdere fra SKAT, Beredskabsstyrelsen, Hæren og Flyvevåbnet har alle bidraget med ekspertise og hårdt arbejde. Desuden har operationen involveret rådgivere fra Finland og den britiske flåde.

Nu eskorterer Absalon fragtskibet Ark Futura mod den havn, hvor stofferne skal afleveres til destruktion. De nærmere omstændigheder i forbindelse med afleveringen vil blive beskrevet, når det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt.

Ark Futura eskorteres af Absalon 

Kemiske stoffer sejles væk