Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Iver Huitfeldt indgår fra i dag i Operation AGENOR

Indholdsområde

 
 
 

Iver Huitfeldt indgår fra i dag i Operation AGENOR 

Efter to ugers sejlads er fregatten nu fremme ved operationsområdet og indtrådte i dag formelt i operationen.

25-08-2020 - kl. 19:03

iverbroklartskib
Undervejs har fregatten bl.a. trænet "klart skib".

Af orlogskaptajn Simon Schultz-Larsen, næstkommanderende

Fregatten tog afsted fra Danmark den 10. august og har i mellemtiden gennemført en forlægning via Den Engelske Kanal, Middelhavet, Suez-kanalen og Rødehavet.
Iver Huitfeldt befinder sig nu i Det Arabiske Hav med kurs mod Hormuz-strædet.

iverfraluften

Hormuzs-trædet er et af de mest trafikerede stræder i verden, og med dets placering som indsejling til Den Arabiske Golf er strædet et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt.

En stor del af verden er stadig afhængig af olieeksport fra Den Arabiske Golf, og derfor har strædet stor betydning for store dele af verdensøkonomien.

Også danske skibe sejler ofte igennem Hormuz-strædet og udgør dermed en vigtig kilde til velstand og beskæftigelse i Danmark.
Samtidig er Danmark verdens 5. største søfartsnation – derfor har vi også et ansvar for at sikre den frie sejlads gennem strædet.

iverTAOhelo
Iver Huitfeldt medbringer en SeaHawk MH60R helikopter.

I 2019 tog Frankrig initiativ til at etablere en europæisk maritim overvågningsmission (EMASOH), hvorunder skibe og fly indsættes i rammen af det, der hedder Operation AGENOR. Operation AGENOR har til formål at beskytte handelsskibenes ret til fri sejlads gennem Hormuz-strædet ved tilstedeværelse, overvågning og rapportering.
Samtidig skal operationen medvirke til at skabe bedre koordination mellem parterne i området. 

FAKTA om det danske fregatbidrag
 Iver Huitfeldt deltager i Operation AGENOR i Hormuz-strædet, som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait-of-Hormuz). Operationen er ren europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019.

 Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal understøtte skibsfartens frie bevægelighed i området.

 Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.
 Læs mere om Operation AGENOR her.