Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvaret sender transportfly til Mali

Indholdsområde

 
 
Hercules lige efter take off
Det danske Herculesfly umiddelbart efter afgang fra Flyvestation Aalborg.  

Forsvaret sender transportfly til Mali 

Fra midten af november og de næste seks måneder støtter Forsvaret FN’s mission i Mali med et transportfly og op til 65 soldater. Transportflyet er et af flere nye bidrag til Forsvarets engagement i Afrika.

13-11-2019 - kl. 15:45
Af Forsvarskommandoen

Forsvaret har i dag sendt et C130J Hercules-transportfly til Mali i Vestafrika. Her skal flyet og op til 65 danske soldater støtte FN’s fredsbevarende mission i landet (MINUSMA). Det samlede danske bidrag består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Hercules før afgang
Det danske fly før afgang fra Aalborg.

Fly og soldater skal have base ved den internationale lufthavn i Malis hovedstad Bamako, hvor soldaterne skal bo i en international lejr, som drives af Norge.

Det danske fly skal flyve internt i Mali, men kan undtagelsesvis også udføre transportopgaver for MINUSMA i andre lande i Vest- og Nordafrika. Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Støttepersonellet omfatter blandt andet ledelse og stabspersonel, forskellige typer af mekanikere, IT-supportere, logistikpersonel, læger og sygeplejersker, tolke og andre faggrupper, der er nødvendige for at kunne løse opgaven i Mali.

Sikringsenheden skal holde vagt i den internationale lejr, hvor soldaterne bor, og ved flyet og vedligeholdelsesfaciliteterne i lufthavnen i Bamako. En del af sikringsenheden følger med flyet på opgaver for at sørge for sikkerhed i luften, og når flyet lander andre steder end i Bamako. Sikringsenheden medbringer to tjenestehunde. Se et videoindslag om deres træning her under.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Det danske bidrag udsendes som en del af anden runde af en rotationsordning med Belgien, Norge og Portugal. Ordningen omfatter også drift og bevogtning af den lejr, hvor soldaterne bor. Forsvaret støttede også MINUSMA med transportfly i 2014 og 2017.


Det danske fly på en af de primitive landingspladser i Mali under udsendelsen i 2014. Foto: Lars Skjoldan.

”Forsvarets mandskab og materiel er et meget værdsat bidrag til opgaven i Mali. Vi er med til at støtte stabilitet og sikkerhed i hele regionen, så den ikke kommer under kontrol af ekstremister og menneskesmuglere. Det viser vores evne og vilje til at bidrage - også hvor det er svært - til gavn for Danmark og den øvrige demokratiske verden,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Flere nye bidrag til Mali
I begyndelsen af 2020 styrker Forsvaret yderligere bidraget til MINUSMA med cirka ti personer, der skal indgå i en tysk efterretningsenhed, der er placeret i Gao i det østlige Mali. De danske soldater skal være med til at indhente og analysere informationer om situationen i Mali.

I slutningen af 2019 sender Forsvaret to transporthelikoptere og ca. 70 personer til Mali for at støtte den franskledede Operation Barkhane. Operation Barkhane er en del af den internationale indsats mod terrorisme i Sahelregionen, som blandt andet omfatter Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger.

Læs mere om det danske bidrag til MINUSMA.

Fakta – Dansk forsvar i Afrika
Dansk forsvar har igennem flere år været engageret i Afrika. Engagementet sker i overensstemmelse med Danmarks ønske om dels at fremme dansk og europæisk sikkerhed og dels at opbygge lokal og regional kapacitet.
 
Den danske Afrika-strategi går ud på at opbygge kapacitet, så landene selv kan håndtere de udfordringer, de står overfor på kontinentet. Den danske indsats fokuserer derfor på at støtte landene i at blive bedre til at klare egne sikkerhedsudfordringer ved at opbygge deres kapaciteter på forsvars- og sikkerhedsområdet. 


Fakta - FN i Mali
FN missionen i Mali (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali - MINUSMA) blev oprettet i 2013 for at støtte den politiske proces i landet og udføre en række sikkerhedsopgaver. Missionen blev oprettet efter uroligheder i landet, der begyndte i 2012. Mali er fortsat præget af uro, oprør og terror.

MINUSMA er med mere end 15.000 soldater en af FN’s største missioner.