Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Forsvaret forlader Liberia

Indholdsområde

 
 
 

Forsvaret forlader Liberia 

Danmarks militære repræsentation ved FNs mission i Liberia, UNMIL, sluttede i dag. Seks oberster har i seks år bestridt posten som chef for militære operationer. Sidste mand på posten rejste hjem i dag.

22-01-2016 - kl. 15:08
Nigerianske FN soldater i Monrovia

Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando

Forbindelsesofficerer i junglen, logistik og luftoperationer. Opgaverne for danske FN-soldater i UNMIL har været alsidige, og ikke mindst oberstposten som chef for J3 i Monrovia har givet gode erfaringer med Afrika og FN-systemet til danske officerer.  På et tidspunkt bestred danske Ellen Margrethe Løj oven i købet jobbet som særlig udsending – dvs. chef for FN-missionen.

Udsigt fra taget på UNMILs hovedkvarter i Liberia

I de sidste år har UNMIL været under afvikling. Det er mere end 12 år siden borgerkrigen sluttede, og efterhånden er genopbygning, forsoning og stabilisering så fremskreden, at behovet for FNs mission er svindende. Tilstedeværelsen af danske oberst Peer Sander Rouff og kollegaer under det seneste års bekæmpelse af ebola var dog til stor gavn, ifølge den danske ambassadør i Ghana, Tove Degnbol. Repræsentationen i Ghana dækker også nabolandet Liberia.

- Chef O funktionen er i øvrigt en nøglefunktion, uanset hvilken fase en mission befinder sig i. Jobbet er anderledes i en mission, der er under en accelereret "nedbygning", idet mange opgaver løses i samarbejde med missionens andre komponenter, fortæller Peer Sander Rouff.

Obersten overtager I februar stillingen som stabschef ved Danske Division.

parade for Bjørn Bisserup. UNMIL 2013.
Chefen for 2.Brigade, brigadegeneral Jens Garly har også bestridt jobbet som  Chief Operations Officer UNMIL. Her ved en parade hos den Nigerianske bataljon under generalløjtnant Bjørn Bisserups besøg i 2013.