Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Danske kampfly indsat over Baltikum

Indholdsområde

 
 
 

Danske kampfly indsat over Baltikum 

De danske F-16 kampfly, som Forsvaret har udstationeret i Litauen, havde kun haft vagten i få timer, da de blev sendt på vingerne første gang som del i NATO’s suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum.

16-09-2019 - kl. 12:30

Af Forsvarskommandoen

Den 3. september havde danskerne haft vagten i Litauen i kun to timer, da de blev sendt i luften over Baltikum som en del af NATO’s enhanced Air Policing, der er en del af NATOs Air Policing over den Baltiske lande. De to danske kampfly fløj op til, identificerede og fulgte to russiske fly, der fløj fra Rusland til Kaliningrad. De russiske fly befandt sig hele tiden i internationalt luftrum.

Russiske fly
Russiske kampfly fotograferet fra et dansk fly.

Danmark og de danske F-16 kampfly indgår som en del af NATO’s enhanced Air Policing (eAP) med base i Litauen. Her gennemfører de patruljer og er klar til at afvise eventuelle krænkelser af luftrummet over de baltiske lande.

I løbet af den uges tid danskerne har været i Litauen har de været på vingerne to gange for at løse deres opgave i luftrummet over Baltikum.

F-16 letter
Et af de danske F-16 fly letter fra basen i Litauen.

”Jeg er glad for at høre, at den første opgave for de danske piloter blev løst godt og professionelt. Det viser med al tydelighed, at Forsvaret og de danske kampfly løser en vigtig opgave i Baltikum, som jo også har stor betydning for trygheden her i Danmark. Vi løfter med enhanced Air Policing et vigtigt ansvar i NATO, hvilket er vigtigt for vores sikkerhedspolitiske fællesskab”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Opgaven i Baltikum med at håndhæve suveræniteten i luften er en velkendt opgave for Forsvaret. Flyvevåbnet er hver dag klar til at gå på vingerne og håndhæve dansk territorium. Det er den samme opgave, der skal løses over Baltikum.

Dansk F-16 gøre klar før patrulje
Et af de danske fly gøres klar før afgang.Fakta:
  • Bidraget i Litauen består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og op til 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup.
  • Kampflybidraget er udsendt fra den 2. september og skal være i Litauen indtil primo januar 2020.
  • Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Første gang var i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande, herunder Estland, Letland og Litauen.
  • De tre lande råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.
  • Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Udover Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing – herunder, USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Tyrkiet, Polen, Tjekkiet og Ungarn.