Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Døgnrapporten 25-05-2020

Indholdsområde

 
 
 

Døgnrapporten 25-05-2020 

Hændelser i det nationale beredskab over Kristi Himmelfartsferien. Døgnrapporten opdateres på alle hverdage

25-05-2020 - kl. 08:20
Eftersøgning og redning

21. maj
 • 07.19. Forsvarets Redningscenter var involveret i en situation, hvor en fiskekutter havde brand i motoren i den danske del af Øresund. Hændelsen blev håndteret af det svenske redningscenter, som indsatte en helikopter og redningsbåde.
 • 14.51. Forsvarets Redningscenter modtog melding om, at ni personer var i nød i Silkeborgsøerne. En redningshelikopter blev alarmeret, men operationen blev aflyst, inden helikopteren kom i luften.

22. maj
 • 11.55. Grenaa Redningsstation blev sendt til undsætning for en sejlbåd, der havde knækket masten i hårdt vejr. Da redningsbåden nåede frem, havde havaristen selv fået masten fri og kunne fortsætte for egen kraft. Et andet civilt fartøj blev i nærheden af havaristen for at kunne hjælpe, hvis situationen udviklede sig.
 • 18.18. En redningshelikopter og en båd fra det lokale beredskab blev indsat, da en tom jolle blev meldt gået på grund i Odense Fjord. Efter ca. 30 minutters indsættelse blev ejeren af jollen fundet i god behold på land.
23. maj
 • 16.30. En redningshelikopter, Læsø Redningsstation og Marinehjemmeværnsfartøjet Dubhe blev indsat, da en sejler syd for Læsø via sin hustru på land slog alarm til 112. Sejleren havde motorstop og blev slæbt i land af Dubhe.
24. maj
 • 09.38. Rømø Redningsstation slæbte en sejlbåd, der i hårdt vejr havde motorstop, ind til Rømø.
 • 12.16. Tre fartøjer fra Marinehjemmeværnet samt to svenske redningsbåde og en svensk helikopter blev indsat, da en person, der var sejlet fra Ishøj mod Falsterbo blev meldt i mulig fare. Sejleren blev fundet syd for Falsterbo Kanalen og hjulpet i land.Ambulanceflyvninger

21. maj

 • 11.22. En patient blev overført med helikopter fra Rønne til Rigshospitalet.
 • 13.35. En patient blev overført med helikopter fra Læsø til Hjørring.
 • 17.36. En patient blev overført med helikopter fra Rønne til Roskilde med henblik på videre transport til Hvidovre hospital.

22. maj
 • 20.07. En patient blev overført med helikopter fra Læsø til Aalborg.
23. maj
 • 08.27. En patient blev overført med helikopter fra Tunø til Skejby.
 • 20.27. En patient blev overført med helikopter fra Rønne til Rigshospitalet.

Andre maritime assistancer

20. maj

 • 17.16. Grenaa Redningsstation bugserede en motorbåd med tekniske problemer ud for Øster Hurup til Als Odde.
 • 19.52. En jolle, der var stødt på grund ved udmundingen fra Næstved Fjord, anmodede om hjælp. Det nationale maritime operationscenter kontaktede en lokal ressourceperson, der sejlede ud for at hjælpe. Jollen kom dog fri inden ressourcepersonen kom frem.

21. maj
12.41. Det lokale beredskab blev alarmeret, da en motorbåd stødte på grund ved Vestsjælland. Personerne om bord kom i land ved egen hjælp.
13.23. Det lokale beredskab hjalp en jolle, der havde fået motorstop i Horsens Fjord, i havn.

22. maj
 • 08.38. Forsvarets Redningscenter modtog melding om, at en sejlbåd var gået på grund ved det østlige Sjælland. Sejleren blev trukket fri af en civil motorbåd og fortsatte sin sejlads.
 • 08.44. Grenaa Redningsstation hjalp en motorbåd, der var løbet tør for brændstof ind til Grenaa.
 • 14.58. Dansk Søredningsselskab Helsingør hjalp et sejlskib med motorproblemer ind til Helsingør.
 • 16.12. Dansk Søredningsselskab Løgstør hjalp et sejlskib, der var gået på grund ved Feggesund, fri.
 • 19.31. Grenaa Redningsstation assisterede en motorbåd, der havde motorstop syd for Grenaa.

23. maj
 • 13.55. Marinehjemmeværnsfartøjet Manø trak en speedbåd, der var gået på en sandbanke nord for Skive, ind til havnen.
 • 15.09. Redningsfartøjet Nordfalcken II trak en sejlbåd, der var grundstødt ved Egå, fri og hjalp den til havnen.
 • 17.53. Dansk Søredningsselskab Bregnør, Marinehjemmeværnsfartøjet Apollo samt en lodsbåd eftersøgte en jolle, der havde slået alarm på grund af defekt styring ved Hasmark. Jollen blev fundet og hjulpet i land.

24. maj
 • 00.46. Gummibåden fra patruljefartøjet Najaden trak en sejlbåd, der var stødt på grund syd for Frederikshavn fri og til marinaen.
 • 02.44. Sæby Redningsstation assisterede en båd, der var gået på grund ud for Aså Marina.
 • 23.35. Beredskabet på Samsø assisterede en sejlbåd, der havde motorstop nordvest for Samsø.

25. maj
 • 00.09. Thyborøn Redningsstation sejlede til assistance for to fiskekuttere ud for Thyborøn. Den ene havde motorstop og blev slæbt.

Olieobservationer

22. maj

 • 06.12. Et satellitbillede viste en mulig oliestribe ud for Skagen. Maritime Assistance Service kontaktede et skib, der kunne være udlederen. Skibet oplyste, at det havde fyldt rensede køletanke efter losning af fisk i Skagen. Det blev vurderet, at pletten var fiskerester, der var synlig for satellitten på grund af havblik. Et senere billede viste ingen tegn på forurening.
 • 06.15. Et satellitbillede viste en mulig olieforurening ca. 20 sømil vest for Thyborøn. Der var ingen mulige udledere i området. Ud fra en vurdering på formen på pletten samt det forhold, at der var havblik i området blev det vurderet, at der var tale om strømskel.
 • 06.24. Et satellitbillede viste en mulig oliestribe 28 sømil vest for Hanstholm. Maritime Assistance Service kontaktede et skib, der kunne være udlederen. Skibet oplyste, at der var i færd udskiftning af vand i tanke, hvilket var lovligt i området.
 • 06.27. Et satellitbillede viste en mulig olieforurening ca. 25 sømil vest for Hanstholm. Der var ingen mulige udledere i området. Ud fra en vurdering på formen på pletten samt det forhold, at der var havblik i området blev det vurderet, at der var tale om strømskel.
 • 20.50. En slæbebåd fra Skagen blev indsat, da et skib for anker drev mod Skagen Havn. Skibet blev trukket længere sydpå og holdt under observation for, om ankrene holdt. Søfartsstyrelsen blev informeret.
23. maj
 • 06.14. Et satellitbillede viste en mulig oliestribe 22 sømil sydøst for Skagen. En mulig udleder blev kontaktet. Skibet oplyste, at det var i færd med at rense tanke, hvilket var lovligt i området.
 • 09.54. Det lokale beredskab i Helsingør fik anmeldelse om observation af oliefilm ved Hornbæk. Indsatslederen fra beredskabet tog til positionen og konstaterede, at der var tale om en tynd og ikke bekæmpbar oliefilm, der stammer fra arbejdet med at optage gamle elkabler mellem Danmark og Sverige. Olien er ikke skadelig for miljøet. Et senere satellitbillede viste ingen spor af olien.
24. maj
 • 19.19. Et satellitbillede viste en mulig forurening ca. 32 sømil vest for Bovbjerg. Det var ikke muligt at udpege en synder. Ud fra formen på pletten blev det vurderet, at der var tale om strømskel.Ammunitionsrydning

20. maj

 • 09.05. Vagthavende ammunitionsrydder rådgav politiet i forbindelse med en sag i Nordjylland.
 • 13.30. Ammunitionsrydderne hentede en granat, der var fundet i Kolding.
 • 20.30. Ammuntionsrydderne bortsprængte på stedet en håndgranat, som en magnetfisker havde fundet i Bagsværd.

21. maj
 • 17.05. Ammunitionsrydderne hentede en mortérgranat, som en magnetfisker havde fundet ved Næstved.
 • 19.30. Ammunitionsrydderne blev indsat efter at en borger havde fundet en mulig granat på stranden ved Liseleje.

22. maj
 • 12.10. Ammunitionsrydderne hentede en mortérgranat, der var fundet i Hedehusene.
 • 16.30. Ammunitionsrydderne bortsprængte en tysk stavmine, der var fundet i Klitmøller.
23. maj
 • 11.50. Ammunitionsrydderne blev indsat efter fund af en mulig locationmarker, der var fundet ved Vorupør. Det viste sig, at der var tale om et måleinstrument. Det blev taget med.
 • 12.40. Ammunitionsrydderne hentede en håndgranat, der var fundet i en have i Ballerup.


Militær hjælp til andre myndigheder

 • En helikopter har deltaget i eftersøgningen af en savnet person ved Ølstykke.
 • Helikopteren fra inspektionsskibet Triton transporterede den 24. maj to mobile brandpumper, som beredskabet i Ilulissat havde brug for i forbindelse med slukning af en brand på en losseplads ved byen.
 • Soldater fra Forsvaret og Hjemmeværnet støtter politiet ved grænseovergange og i bevogtningsopgaver.