Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Telefonbog og adresser for alle myndigheder under Forsvaret samt styrelser under Forsvarsministeriet

1. Brigade
Dragonkasernen 1
7500 Holstebro
+45 7422 4466
1. Eskadre
Flådestation 1, bygn. 14
9900 Frederikshavn
+45 7285 3200
2. Brigade
Gardehusarkasernen
Charlottedals Allé 4
4200 Slagelse
+45 7283 5000
2. Eskadre
Flådestation Korsør
Sylowsvej
4220 Korsør
+45 7285 4200
3. Eskadre
Flådestationen 1
9900 Frederikshavn
+45 7285 5000
Air Control Wing
Herningvej 30
7470 Karup J
+45 9962 4980
+45 9962 3967 (fax)
Air Transport Wing Aalborg
Thisted Landevej 53
9430 Vadum
+45 7284 6000
+45 7284 6319 (fax)
Almegårds Kaserne
Almegårdsvej
3700 Rønne
+72 82 38 48
Arktisk Kommando
Aalisartut Aqquttaa 47
3900 Nuuk
+299 36 40 00
Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
+45 7285 2000
Borrislejren
Borriskrogvej 4
Postboks 227
6900 Skjern
+45 7283 9630
+45 7283 9638 (fax)
Center for Dykning
P. Løwenørns Vej
Nyholm
1439 København K
+45 7285 5700
Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed
Dr. Margrethes Vej 20
9900 Frederikshavn
+45 7285 5000
Center for Taktik
Flådestationen 1
9900 Frederikshavn
+45 7285 5300
Center for Teknik
P. Løwenørns Vej
Nyholm
1439 København K
+45 3266 5800
Center for Våben
Gnibenvej 55
4583 Sjællands Odde
+45 3266 5500
Dansk Militært Idrætsforbund
Ryvangs Allé 3
Postboks 2521
2100 København
+45 3915 1845
Danske Artilleriregiment
Oksbøllejren
Grærup Havvej 2
6840 Oksbøl
+45 7267 6000
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
+45 7283 4000
Dragonkasernen
7500 Holstebro
+45 72 82 45 00
Efterretningsregimentet
Hjertingvej 127
6800 Varde
+45 7282 9000
Fighter Wing Skrydstrup
Lilholtvej 2
6500 Vojens
+45 7284 8000
+45 7420 5800 (fax)
Flyverkommandoen
Herningvej 30
7470  Karup J
+45 7284 0000
Flyveskolen
Flyvestation Karup
Herningvej 1
7470 Karup
+45 9962 4986
+45 99624987 (fax)
Flyvevåbnets Officersskole
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø
+45 7281 7950
Flådestation Frederikshavn
Flådestationen 1
9900 Frederikshavn
+45 7285 6000
+45 7285 6029 (fax)
Flådestation Korsør
Sylowsvej 8
4220 Korsør
+45 5830 4100
+45 5830 4161 (fax)
Forsvarets Efterretningstjeneste
Kastellet 30
2100 København Ø
+45 3332 5566
Forsvarets Hovedværksteder
Sødalsparken 20
8220 Brabrand
+45 7281 8000
Forsvarets Rekruttering
Postboks 345
2750 Ballerup
+45 7281 9000
Forsvarets Sanitetskommando
Sødalsparken 20
8220 Brabrand
+45 7281 8280
Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø
+45 7281 7000
Forsvarskommandoen
Holmens Kanal 9
1060 København K
+45 7284 0000
Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K
+45 7281 0000
Forsvarsministeriets Auditørkorps

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
+45 7281 3000
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup
+45 7281 4000
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
+45 7281 9000
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
+45 7281 9000
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
+45 7281 0700
+45 7281 0960 (fax)
Føringsstøtteregimentet
Ryes Kaserne
Treldevej 110
7000 Fredericia
+45 7282 6800
Gardehusarregimentet
Charlottedals Allé 4
Gardehusarkasernen
4200 Slagelse
+45 7283 5000
Garderkasernen
Høveltevej 117
3460 Birkerød
+45 7283 4000
Garnisonskommandant Vordingborg
Vordingborg Kaserne
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg
+45 7282 0000
Haderslev Kaserne
Louisevej 2a
6100 Haderslev
+45 7283 1200
Helicopter Wing Karup
Herningvej 30
7470  Kølvrå J
+45 7284 2000
Hærens Officersskole
Frederiksberg Slot
Roskildevej 28
2000 Frederiksberg C
+45 3613 2600
Hærens Sergentskole
Varde Kaserne
Hjertingvej 127
6800 Varde
+45 7282 9000
Hærkommandoen
Herningvej 30
7470 Karup J
+45 7284 0000
Ingeniørregimentet
Skive Kaserne Sdr. Boulevard 15
7800 Skive
+45 7282 5000
+45 7228 4737 (fax)
Jydske Dragonregiment
Dragonkasernen
7500 Holstebro
+45 7282 4500
Jægersprislejren
Kulhusvej 7
3630 Jægerspris
+45 7283 9730
Kapacitetsansvarlig Koncern IT
Helseholmen 1
2650 Hvidovre
+45 4567 7000
Kompetencecenter Skyde- og Øvelsesterræner Danmark
Grærup Havvej 2
6840 Oksbøl
+45 7283 9500
Maritimt Overvågningscenter
Understedvej 21
9900 Frederikshavn
+45 7285 0700
Mulitnational Division North
Herningvej 30
7470 Karup J
+45 7422 4466
Oksbøllejren
Grærup Havvej 2
6840 Oksbøl
+45 7283 9500
Operations Support Wing
Herningvej 30
7470 Karup J
+45 7284 4100
Ryes Kaserne
Treldevej 110
7000  Fredericia
+45 72 82 68 00
Skive Kaserne
Sdr. Boulevard 15
7800 Skive
+45 7282 5000
Slesvigske Fodregiment
Haderslev Kaserne
Louisevej 2a
6100 Haderslev
+45 7283 1200
Specialoperationskommandoen
Thisted Landevej 53
9430 Vadum
+45 72 85 71 05
Søværnets Officersskole
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø
+45 7281 7850
Søværnets Overvågningsenhed
Sylowsvej 8
4220  Korsør
+45 7285 1700
Søværnets Taktiske Stab
Flådestation Korsør
Sylowsvej
4220 Korsør
+45 5830 4800
+45 5830 4809 (fax)
Søværnets Tamburkorps
Minørvej 1
Nyholm
1439 København K
+45 2516 4280
Søværnskommandoen
Herningvej 30
DK-7470 Karup J
+45 7284 0000
Trænregimentet - Hærens Center for Logistik og Forsvarets Militærpoliticenter
Aalborg Kaserner
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby
+45 7283 6000
+45 7283 6007 (fax)
Varde Kaserne
Hjertingvej 127
6800 Varde
+45 72 82 90 00
Vessel Traffic Service Storebælt
Flådestation Korsør
Sylowsvej 8
4220 Korsør
+45 5837 6868
Veterancentret
Ringsted Kaserne
Garnisonen 1
4100 Ringsted
+45 7281 9700
Vordingborg Kaserne
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingbog
+45 7282 0000
Aalborg Kaserner
 
+45 72 83 60 00