Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Post til udsendte

POST TIL UDSENDTE 

Posttjenesten

Posttjenesten er beregnet til, at forbindelsen mellem udsendt personel og pårørende kan opretholdes under udsendelsen, herunder at der kan sendes pakker mellem den udsendte og de pårørende. Til mange missioner eks. FN-missioner opretter missionen selv en postadresse og i sådanne tilfælde anvendes denne. I nogle tilfælde opretter missionen ikke en postadresse og i disse tilfælde opretter Forsvaret en adresse som kan anvendes. Det anbefales, at den traditionelle post suppleres med e-post, som oftest vil være en hurtigere forbindelse, men den har også sine begrænsninger og rigtig brevpost og pakker er noget særligt at få, når man er udsendt og langt væk fra sine nærmeste.

Vil man bruge posttjenesten i forbindelse med handel på internettet eller varer der er omfattet af told og skatteregler, bør man se afsnittet længere nede på denne side.

Generelle forhold vedrørende post

Brev- og Pakkepost
Brevpost følger Post Nords generelle betingelser og går op til maksimalt 5 kg. Det er som udgangspunkt ikke muligt at følge brevets vej ud til modtageren, ved behov skal Forsvarets Postkontor derfor kontaktes forinden. Porto afhænger af den enkelte mission og fremgår af missionens specifikke side.

Der må ikke sendes farlige stoffer i breve og pakker. Der henvises til Post Nords vejledning:

 

eller


Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige.

Se yderligere under de aktuelle missioner til højre på siden.

Adressen
Breve og pakker skal for nogle missioner igennem mange skift af hænder og transportmidler. En korrekt udfyldt adresse er en forudsætning for, at brevet eller pakken kommer hurtigst muligt ud til den udsendte eller hjem til den pårørende. Jo flere oplysninger om den udsendte man kan give jo bedre er det. Spørg derfor altid den udsendte før udsendelsesstart omkring dennes medarbejdernummer (MANR), enhed og hvilken lejr han/hun skal være i, således at den korrekte adresseform, som findes på missionens specifikke side kan udfyldes.

Herunder er eksempler på oplysninger som vil være gode at kende, når der skal sendes post.

MANR: Medarbejdernummer.
Et sekscifret tal, som er soldatens militære identifikationsnr.
Ved tvivl spørg da din soldat, hvad hans/hendes MANR er.


GRAD/TITEL
Soldatens rang eller den udsendtes titel. F.eks. konstabel, overkonstabel, sergent, kaptajn, major, etc.


NAVN
Skriv den udsendtes fulde navn. Det letter postsorteringen, når posten kommer frem.


ENHED

Den enhed den udsendte tilhører. Det kan være et element, et kompagni, et detachement, etc. Spørg eventuelt den udsendte, hvad hans/hendes enhed er.

DELING
En enhed kan være delt op i flere mindre enheder, som afhængig af værn og mission kan hedde noget forskelligt. Et kompagni opdeles typisk i et antal delinger.

Told og E-handel

Told- og moms-regler
Der gøres opmærksom på gældende told- og moms-regler ved forsendelse af pakker og breve fra lande udenfor EU til Danmark.

Se mere på  www.skat.dk  > Told  >   Internethandel  >  Internethandel  uden for EU.

EUO.DK finder du en oversigt over de aktuelle EU-lande.


Vedrørende handel på internettet/pr. postordre

Forsvarets posttjeneste er beregnet til, at forbindelsen mellem udsendt personel og pårørende kan opretholdes, herunder at der kan sendes pakker mellem den udsendte og de pårørende.

Feltposttjenesten er ikke tiltænkt som en mulighed for at opnå momsfritagelse eller anden afgiftsfritagelse, og forsvaret kan ikke hjælpe hermed. Handles der således på internettet/andre former for fjernhandel, og anvendes de af forsvaret oprettede adresser (feltpostadresse eller postboksadresse i Karup) til forsendelse til den udsendte, er det en sag mellem køber og sælger, hvorvidt og hvordan moms- og afgiftsfritagelse kan opnås.

Særligt skal der gøres opmærksomt på, at varer bestilt fra lande udenfor EU inden forsendelse til adressaten i missionen ved ankomst til Internationalt Postcenter betragtes, som om de indføres til Danmark, og de vil i den forbindelse blive pålagt moms og evt. punktafgifter. Alle disse problemstillinger samt alle andre problemstillinger i forbindelse med evt. moms- og afgiftsfri indførsel til Danmark skal løses ved aftale mellem køber og sælger, eller den udsendte må selv undersøge det ved SKAT.

Private genstande må ikke sendes som tjenstlige forsendelser, men skal sendes som postforsendelse på afsenderens regning.

Det anbefales at den enkelte udsendte sætter sig ind i bestemmelserne vedr. rotation og leave, idet der kan være begrænsninger for, hvor meget den enkelte kan tage med af personlige effekter under transporten til og fra missionsområdet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål er du meget velkomme til at kontakt Postkontor i Karup:

Mail: FMI-KTP-FDD-FELTPOST
Telefon: +45 2555 2137 | +45 4172 4794

Sidst opdateret 28-07-2020 - kl. 11:13

Kontakt

E-mail: 
FMI-KTP-SC-FELTPOST@MIL.DK

Åbningstider:
Mandag - torsdag:       
08.00 - 14.00
Fredag:
08.00 - 12.00

Lørdag, Søn- og helligdage lukket.


Postmedarbejdere:
+45 25552137
+45 41724794

Foldere

Øvrige retningslinjer