Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Brug af billeder fra Forsvarsgalleriet 

Regler for brug af billeder

Billeder fra Forsvarsgalleriet kan som udgangspunkt anvendes til ikke-kommercielt brug i journalistiske sammenhænge uden vederlag. Anvendelse i dagspressen, i TV-nyhedsudsendelser og i udgivelser fra forlag betragtes som ikke-kommercielt brug. Forsvarets medarbejdere kan frit anvende Forsvarsgalleriets billeder til internt brug f.eks. i forbindelse med briefinger, interne nyhedsbreve etc.

Billeder må ikke anvendes i kommercielle sammenhænge uden forudgående skriftlig aftale med redaktøren. Billeder med genkendelige personer må ikke bruges til at reklamere for kommercielle produkter, politiske partier eller organisationer.

Billeder fra Forsvarsgalleriet må ikke anvendes i pornografiske, seksuelle eller på anden måde krænkende sammenhænge. Billederne må ikke manipuleres. De downloadede billeder må ikke arkiveres, ligesom det ikke er tilladt at distribuere fotografierne til andre eller til et andet medie eller fotoarkiv, hverken ved salg eller videregivelse.

Ved anvendelse af billeder fra Forsvarsgalleriet skal fotografens navn anføres som kilde. Er fotografen ikke angivet, kan myndighedens navn, f.eks. Søværnet, eller Forsvarsgalleriet angives som kilde.

Brug, der ikke respekterer ovenstående, vil medføre, at Forsvarskommandoen vil tage de nødvendige skridt i forhold til at bringe misbruget til ophør.

Fremgår du på et billede og er utilfreds med offentliggørelsen heraf, så har du ret til at gøre indsigelse herimod. Er dette tilfældet, skal du kontakte forsvarsgalleriet@mil.dk, hvor du skal oplyse hvilke(t) billede, du ønsker slettet og hvorfor. 

Forsvarskommandoens Kommunikationsafdelings redaktør på Forsvarsgalleriet er:
Sune Wadskjær Nielsen,
Tlf.: +45 4040 1932
E-mail: sunewad@mil.dk og forsvarsgalleriet@mil.dk 

Når du downloader billeder fra Forsvarsgalleriet bliver du i henhold til databeskyttelsesforordningen samtidig dataansvarlig for den videre behandling af de personoplysninger, som knytter sig til billedet, herunder overholdelse af de registreredes rettigheder. Har du spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Databeskyttelsesrådgiver
Claus Reinert
Mail: fko-o-jurdpo@mil.dk
Telefon: +45 7284 0679
Sidst opdateret 07-01-2020 - kl. 14:32

Sådan bruger du Forsvarsgalleriet

Interne links

Eksterne links