Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Sagsbehandler til Studie- og Udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen


Sagsbehandler til Studie- og Udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen

GENOPSLAG

Har du en solid erfaring indenfor uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udfordre dine faglige og pædagogiske evner, så er det lige dig, vi søger til Studie- og Udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen.
Om os
Hjemmeværnsskolen udvikler, planlægger, tilrettelægger og gennemfører uddannelser for Hjemmeværnets frivillige medlemmer. I tilknytning hertil gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt for Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 70 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. Resten er ansat ved et af de tre uddannelsescentre - der geografisk er placeret med to centre i Jylland og et på Sjælland - eller ved Marinehjemmeværnssektionen, der er placeret på Slipshavn på Fyn.

Den del af skolen, der ligger i Nymindegab, omfatter skolens Chef, Stabschef og Chefen for Uddannelsesafdelingen. Hertil kommer Uddannelses-, Planlægnings-, Studie- og Udviklings- samt Skolesektionen.

Studie- og Udviklingssektionen tilsikrer - med konstant fremsynethed - udvikling og implementering af uddannelser, kurser samt undervisningsmateriel og faciliteter i Hjemmeværnet.
Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang og anvendelse af nye teknologier i både fjern- og tilstedeværelsesundervisning.

Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone. Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet, samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning.
Om stillingen
Du vil som sagsbehandler i Studie- og Udviklingssektionen komme til at stå i spidsen for dine egne projekter, samt være bidragsyder på en række øvrige opgaver. Nogle opgaver skal du løse selvstændigt, og andre skal løses i samarbejde med kolleger i sektionen.

Du vil derudover blive leder/formand for forskellige projekt- og arbejdsgrupper, og stillingen stiller derfor krav både til evnerne indenfor samarbejde og til selvstændig opgaveløsning.

Du vil opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være kort afstand fra tanke til handling, samt fra teori til praksis.

Studie- og Udviklingssektionen arbejder i øjeblikket med følgende opgaver:

- Udvikling og implementering af specialistuddannelser i Hjemmeværnet.

- Udvikling og implementering af Hjemmeværnets officers- og befalingsmandsuddannelser, hvor fokus er på at justere uddannelserne, så der er bedre balance og sammenhæng mellem fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning.

- Udvikling og implementering af det nye pædagogiske grundlag i Forsvaret på Hjemmeværnets kurser.

- Udvikling og implementering af ledelsesuddannelser i Hjemmeværnet.

Stillingen kan omfatte følgende ansvar og opgaver:

- Udvikling af Hjemmeværnets uddannelser og kurser inden for det taktiske, pædagogiske og ledelsesmæssige område, afhængigt af interesse og kompetencer.

- Uddannelses- og kursusvirksomhed ved Hjemmeværnsskolen, enten som kursusleder, underviser eller kontrollant.

- Udvikling af taktiske fagområder, eksempelvis patruljetjeneste samt bevogtnings- og infanteriuddannelse.

- Udvikling, revision og udvikling af fjernundervisning.

- Udvikling og revision af Hjemmeværnets reglementer og håndbøger.

- Afholdelse af seminarer ved Hjemmeværnsskolen.

- Implementering af nyt uddannelsesmateriel ved Hjemmeværnet.

Opgave- og ansvarsfordelingen vil blive tilpasset på baggrund af kvalifikationer, kompetencer, baggrund og interesser.

Du må forvente at være kursusleder eller instruktør 1-2 uger om året på kurser indenfor dit sagsområde.

Der er mulighed for flextid samt arbejde via fjernarbejdsplads. Stillingen er berettiget til enkeltkontor.

Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra 0800 - 1530, men det må forventes at dele af arbejdstiden vil foregå om aftenen og i weekender, hvor de frivillige primært har tid til tjenesten i Hjemmeværnet. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge sin arbejdstid i forhold til arbejdsopgaverne.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med en VUK/VUT-I/L, eller premierløjtnant, som er i gang med, eller har gennemgået VUK. Du har en solid erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse - gerne indenfor Hjemmeværnet.

Du har et godt kendskab til og fornemmelse for Hjemmeværnets særlige vilkår og besidder et højt militærfagligt niveau.

Som person er du nytænkende, systematisk og samarbejdende i din tilgang til løsning af opgaver i et miljø, hvor mange synspunkter skal inddrages i opgaveløsningerne, og du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig i din opgaveløsning.

Du har erfaring med fjernundervisning og E-læring, gerne som kursist og udvikler. Du kan se sammenhænge mellem pædagogik, læringsmål og forskellige teknologiske løsninger, så fjernundervisning kan tilrettelægges og gennemføres på en sjov og udfordrende måde.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg, alt efter kompetencer og erfaring.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem hele ansættelsesforholdet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte kaptjan Ole Kohl Ladefoged, HVS-STU-LDDE på telefon 40 80 55 31.

Hvis du vil vide mere om løn- og ansættelsesvilkår kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2017 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i umiddelbar forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse den 1. november 2017 eller snarest derefter.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler, planlægger, tilrettelægger og gennemfører uddannelser for Hjemmeværnets frivillige medlemmer. I tilknytning hertil gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt for Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5000 kursister om året.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Hjemmeværnsskolen
Lokation
Region Syddanmark
Værn
Hjemmeværnet
Funktionsniveau
M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant
Ansøgningsfrist
08.10.2017
Indrykningsdato
15.08.2017

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier