Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Elektronikmekaniker til Trænregimentets reparationsdeling i Oksbøl


Elektronikmekaniker til Trænregimentets reparationsdeling i Oksbøl

Har du lyst til at arbejde som elektronikmekaniker indenfor et bredt spektrum af hærens materiel og køretøjer, kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter og har du en faglig uddannelse som radiomekaniker, elektronikmekaniker, elektriker eller lignende? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Reparationsdelingen i Oksbøl er en ud af ti reparationsdelinger som hører under 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet.
I nuværende struktur består delingen af 37 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Hverdagen i reparationsdelingen er kendetegnet ved løsningen af vores opgaver, med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed. Vi har vores daglig gang på et af hærens bedst udrustede værksteder, hvor vi udfører eftersyn og reparationer på person- og lastvogne samt bæltekøretøjer. Vi lægger vægt på kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø, samt personlig udvikling.
Om stillingen
Som elektronikmekaniker vil du komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af en faglig uddannet sektionsfører.

Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af radiomateriel, samt elektroniske systemer på hjulkøretøjer og bæltekøretøjer.

Du skal forvente, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i beredskabsdelingen til Logistikkompagniet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du skal have et svendebrev (kopi bedes sendt sammen med ansøgningen) som elektronikfagtekniker, radio/TV-mekaniker, elektronikmekaniker eller elektriker.

Såfremt du er elektriker, er ansættelsen betinget af indgåelse af en uddannelsesaftale om gennemførelse af kurser i bl.a.:
- IPC inspektion - Lodninger
- Montage af mikroelektroniske/mekaniske komponenter
- Reparation af Switch-mode Power Supply
- HF sendeteknik og måleteknik
- HF modtageteknik og måleteknik
- Grundlæggende montage- og loddeteknik på print
- ESD-sikring af elektronikarbejdspladsen
- Brug af måleinstrumenter.

Hvis du mangler at gennemføre Hærens Basisuddannelse, bliver du ansat på en uddannelsesaftale med henblik på at opnå militære kompetencer indenfor udvalgte dele af basisuddannelsen og Grundlæggende Militær Uddannelse (GMU), som er grundvilkår for at være ansat i Forsvaret.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til delingens samlede opgaveløsning. Det forventes du er fleksibel og omstillingsparat, og at du til tider kan håndtere at arbejde under pres.
Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Er du ikke konstabel og har du ikke gennemført din værnepligt, skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre en afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på, at gennemføre en militær basisuddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Varde, Oksbøllejren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos seniorsergent Tommy F. Schmidt på telefon 25 10 06 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs323@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 26. november 2017.

Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er ledig og skal besættes snarest muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter som f.eks. dit svendebrev, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Hvis du allerede er ansat i en militær stilling, skal du i din ansøgning gøre opmærksom på hvis du er udpeget til INTOPS.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Oksbøllejren
Lokation
Region Syddanmark
Værn
Hæren
Funktionsniveau
M112 Konstabelgruppen
Ansøgningsfrist
26.11.2017
Indrykningsdato
04.10.2017

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier