Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Håndværkere til Christiansø


Håndværkere til Christiansø

Er du en af vores 4 nye medarbejdere?
Kunne du - evt. sammen med din familie og børn - tænke dig at komme til Danmarks østligste og smukkeste ø og beriges med de oplevelser, man får, når man bor og arbejder i et lille ø-samfund? Så læs videre.

Christiansø Administration skal genbesætte 2 ledige eksisterende stillinger og udvider derudover med 2 medarbejdere, og søger derfor 4 nye medarbejdere med fagkompetencer indenfor følgende fagområder:

Murer/stenhugger/anlægsgartner/brolægger eller lign. fagkompetence, hvor du som øens ”Stenmand” kan vedligeholde og restaurere øens fredede fæstningsværker.

Tømrer/skibstømrer/restaureringshåndværker eller lign. fagkompetence, hvor du kan løse tømrer/træ-opgaver på gamle, bygningsfredede bygninger.

Maler til vedligeholdelse af vores bygninger, udvendig såvel som indvendig.

VVS’er/energitekniker/VVS-installatør eller lign. fagkompetence med autorisation eller delautorisation i boliginstallationer, til drift og vedligeholdelse af øens tekniske installationer og forsyningsværker.
Om os
Christiansø Administration har alle de funktioner, der ligger i en almindelig kommune, og varetager derudover bl.a. opgaven som forsyningsvirksomhed og ”boligselskab” for øens beboere.

Du vil blive en del af et hold på 12 håndværkere, hvoraf de to er nyoprettede stillinger. Vores opgave er at drive og vedligeholde de fredede bygninger og fæstningsværker, samt sikre forsyningen af el, varme og vand til beboere og besøgende på Christiansø. Udover håndværkere har vi ansatte i vores skole, bibliotek, museum, administrationskontor og på havnen.

Christiansø er et fantastisk sted for den lille familie. Øen er karakteriseret ved et stort socialt fællesskab og et rigt foreningsliv, hvor vi ca. 90 beboere er meget tæt på hinanden.

Da Christiansø hører direkte under statens administration betales statsskat, men ikke kommuneskat. Dermed behøver din eventuelle familie ikke nødvendigvis to fuldtidsindkomster, hvilket skal ses i sammenhæng med, at din eventuelle ægtefælle/samlever må påregne kun i begrænset omfang at kunne supplere jeres indtægt ved ansættelse på øen. Men hvis han/hun har håndværksmæssige, kreative, formidlingsmæssige og/eller musikalske evner kombineret med lidt initiativrigdom og virkelyst, er der gode muligheder for at opbygge en supplerende indtægt. Og måske har I også mulighed for at kunne medbringe noget distancearbejde.
Om stillingen
Den primære opgave som håndværker på Christiansø er at drifte, vedligeholde og renovere vores kraftvarmeværk, fredede bygninger og fæstningsværker - både udvendig og indvendig,

For stillingerne gælder, at opgaverne er alsidige og dermed kræver, at du er indstillet på at være fleksibel, idet vi hjælper hinanden indenfor de forskellige fagområder.

Stillingen indebærer også, at du skal indgå i øens brandberedskab med brand og redning.
Om dig
Du er faglært med svendebrev inden for dit område og synes, at det er spændende at arbejde på fredede bygninger. Har du erfaring med arbejde i fredede bygninger, er det en fordel, men ikke et krav. Det kan det tillæres, blot du har interessen.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og har stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Foruden din faglige kunnen, lægger vi også vægt på dine personlige og sociale egenskaber, der kan bidrage til øens kulturelle og sociale liv.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Du bliver en del af øens brand- og ulykkesberedskab, for hvilket der ydes et pensionsgivende rådighedstillæg på 927,06 kr. pr. måned for at være til rådighed for udkald ved brand eller ulykke.

Stillingerne er alle fuldtidsstillinger, og der er en tjenestelejebolig knyttet til hver stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du og din familie spørgsmål til stillingen og livet på Christiansø, er du meget velkommen til at kontakte Ejvind Jensen, souschef for Christiansø Administration på telefon 2022 5603. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Birgit Jepsen, HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 22. juli 2018. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 31/32, og ansættelse er som udgangspunkt pr. 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.

Din ansøgning bør indeholde:
- En beskrivelse af dine fagkompetencer med dokumentation og en beskrivelse af dine tidligere ansættelsesforhold og opgaver.
- En beskrivelse af din familie, dine børns alder og din ægtefælle/samboendes kompetencer og interesser.
- Et par ord om dine og familiens fritidsinteresser.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Ertholmene
Ertholmene - Christiansø i daglig tale - er Danmarks østligste øgruppe beliggende 18 kilometer nordøst for Bornholm. To af øerne (Christiansø og Frederiksø) er beboede - af p.t. 90 fastboende. Øerne er ikke en del af den kommunale struktur, idet de ejes af staten og hører under Forsvarsministeriet, som har ansat en administrator til både at være chef for den samlede virksomhed og til at varetage en række myndighedsopgaver. Oprindeligt var øerne en fæstning og senere et fiskersamfund, men i dag er de først og fremmest en attraktion, der hver sommer besøges af ca. 45.000 turister. Det giver os, der bor her, en ganske betydelig værtsrolle. Hovedparten af de beboere, der har job, er håndværkere ansat under Christiansø Administration til at vedligeholde anlæg, de fredede bygninger, den unikke natur og de gamle fæstningsværker.

Man kan desuden orientere sig på øens hjemmeside: www.christiansoe.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Christiansø
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C100
Ansøgningsfrist
22.07.2018
Indrykningsdato
12.06.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier