Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Skoleleder til Christiansø skole


Skoleleder til Christiansø skole

Da vores leder gennem de seneste seks år har valgt at gå på pension til efteråret, søger vi hans afløser - gerne med tiltrædelse den 1. august eller snarest derefter.
Om os
Christiansø Skole er en velfungerende skole med tre dygtige lærere og et tæt og godt forældresamarbejde. Det er samtidig en af landets mindste og hyggeligste skoler beliggende på Danmarks absolut smukkeste ø.

Vi har p.t. 16 elever fra 0. til 7. klassetrin. Vi plejer at sige, at skolen er landets mindste, der ikke er truet af lukning, for uden skolen vil vi ikke kunne bevare det levende øsamfund, som er et af de erklærede mål for øen.

Få evt. mere at vide om skolen på vores hjemmeside, www.christiansøskole.dk, hvor blandt andet vores værdigrundlag kan findes.

Christiansø er et fantastisk sted for den lille familie. Øen er karakteriseret ved et stort socialt fællesskab og et rigt foreningsliv.

Da øerne hører direkte under statens administration betales statsskat, men ikke kommuneskat. Dermed behøver en familie ikke nødvendigvis to fuldtidsindkomster, hvilket skal ses i sammenhæng med, at en eventuel ægtefælle/samlever kun i begrænset omfang kan regne med at kunne supplere familiens indtægt ved ansættelse på øen. Men hvis han/hun har håndværksmæssige, kreative, formidlingsmæssige og/eller musikalske evner kombineret med lidt initiativrigdom og virkelyst, er der gode muligheder for at opbygge en supplerende indtægt, ligesom distancearbejde også er en mulighed.
Om stillingen
Stillingen er en fuldtidsstilling fordelt med 60 % undervisning og 40 % ledelse og administration. Skolelederen refererer til chefen for Christiansø Admninistration.
Om dig
Den ideelle kandidat er en dygtig lærer - gerne med ledererfaring - som kan se det attraktive ved at fortsætte lærergerningen og kombinere det med muligheden for, som leder, at gå forrest med at sætte og holde kursen for skolen.

I et så lille og anderledes samfund som Christiansø, hvor vi alle (herunder lærere og forældre) i bogstaveligste forstand er meget tæt på hinanden, stilles der betydelige krav til skolelederens kommunikative, indlevelsesmæssige og diplomatiske evner samtidig med evnen til at holde fast i den afstukne kurs. Det skal blandt andet ske gennem et tæt samarbejde med skolebestyrelsen.

Desuden er det afgørende at kunne skifte mellem rollen som leder for og rollen som kollega med skolens øvrige medarbejdere og give disse en høj grad af selvbestemmelse og indflydelse på skolens hverdag og udvikling.

Da jobbet. som nævnt indeholder 60 % undervisning, og da de tre nuværende lærere alle har deres faglige hovedvægt på de humanistiske fag, vil det være ønskeligt, at vores nye skoleleder har sin faglige vægt på det naturfaglige område. Kan du også undervise i musik, vil det være helt perfekt.

Endelig er det vigtigt, at du/I har lyst til at leve og arbejde et meget anderledes sted, hvor der er ro og nærhed og tid til den enkelte elev, hvor vi har stort fokus på børnenes trivsel i såvel skole som fritid i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, og hvor skolen i øvrigt er en helt central kulturbærer og en aktiv del af attraktionen Christiansø.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil ske i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10) - (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Desuden er der en dejlig tjenestelejebolig knyttet til jobbet.

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information om stillingen og høre mere om hvordan det er at bo på Christiansø.

Du kan kontakte følgende personer:
Christiansøs administrator, Jens Peter Koefoed, tlf. 2031 2913
Skoleleder Nick Dalum, tlf. 2029 1560
Formand for skolebestyrelsen, Christian Gruvmark, tlf. 3071 8079
Lærer Maja Feenstra, tlf. 3024 3828
Lærer Louise Pescettini, tlf. 2232 2551
Lærer Jacob Pescettini, tlf. 5194 3553.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 24. maj 2018.

Vi forventer at holde første samtalerunde torsdag den 31. maj ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. De ansøgere, der går videre efter første samtale, inviteres til anden samtale på Christiansø i dagene fra den 8. til den 10. juni.

Søg stillingen via ansøgningslinket og vær opmærksom på, at alle bilag skal uploades som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Øen
Ertholmene - Christiansø i daglig tale - er Danmarks østligste øgruppe beliggende 18 kilometer nordøst for Bornholm.
To af øerne (Christiansø og Frederiksø) er beboede - af p.t. 90 fastboende. Øerne er ikke en del af den kommunale struktur, idet de ejes af staten og hører under Forsvarsministeriet, som har ansat en administrator til både at være chef for den samlede virksomhed og til at varetage en række myndighedsopgaver.

Oprindeligt var øerne en fæstning og senere et fiskersamfund, men i dag er de først og fremmest en attraktion, der hver sommer besøges af ca. 45.000 gæster. Det giver os, der bor her, en ganske betydelig værtsrolle - ikke mindst os på skolen, fordi vi i for- og eftersæson besøges af mange lejrskoler.
Hovedparten af de beboere, der har job, er håndværkere ansat under Christiansø Administration til at vedligeholde anlæg, de fredede bygninger, den unikke natur og de gamle fæstningsværker.

Man kan desuden orientere sig på øens hjemmeside: www.christiansoe.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Christiansø
Værn
Forsvarsministeriet
Lokation
Region Hovedstaden
Funktionsniveau
C300
Ansøgningsfrist
25.05.2018
Indrykningsdato
23.04.2018

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier