Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Maler til Christiansø


Maler til Christiansø

Vi mangler en faglært maler til at fuldende vores håndværkerhold på Christiansø. Har du og din familie lyst til at bo på Christiansø og beriges med de oplevelser man får, når man bor i et lille ø-samfund? Så læs videre.
Om os
I Christiansø Administration har vi alle de funktioner, der ligger i en almindelig kommune. Du vil blive en del af et hold på 10 håndværkere, der arbejder indenfor alle håndværksdiscipliner. Vores opgave er at drive og vedligeholde de fredede bygninger og fæstningsværker, samt sikre forsyningen af el, varme og vand til beboere og besøgende på Christiansø. Udover håndværkere har vi ansatte i vores skole, bibliotek, museum, administrationskontor og på havnen.

For dig og din eventuelle ægtefælle/samlever samt eventuelle børn kan vi tilbyde et helt særligt sted i et spændende ø-samfund. Børn kan blive undervist på øens lille skole fra 0. til og med 7. klassetrin og få en oplevelse for livet. Læs mere om skolen på www.christiansøskole.dk

Da Christiansø hører direkte under statens administration betales statsskat, men ikke kommuneskat. Dermed behøver din familie ikke nødvendigvis to fuldtidsindkomster, hvilket skal ses i sammenhæng med, at din ægtefælle/samlever må påregne kun i begrænset omfang at kunne supplere jeres indtægt med andet arbejde på øen.
Om stillingen
Den primære opgave som maler på Christiansø er at vedligeholde og renovere vores fredede bygninger - både udvendig og indvendig.

For stillingen gælder, at opgaverne er alsidige og dermed kræver, at du er indstillet på at være fleksibel, idet vi hjælper hinanden indenfor de forskellige fagområder.

Stillingen indebærer også, at du skal indgå i øens brandberedskab med brand og redning.
Om dig
Du er faglært maler med svendebrev og synes, at det er spændende at arbejde på fredede bygninger. Har du erfaring med arbejde i fredede bygninger, er det en fordel, men ikke et krav. Det kan det tillæres, blot du har interessen.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og har stor indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse. Foruden din faglige kunnen, lægger vi også vægt på dine personlige og sociale egenskaber, der kan bidrage til øens kulturelle og sociale liv.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Håndværkere og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Du bliver en del af øens brand- og ulykkeberedskab, og der ydes et pensionsgivende rådighedstillæg på 930,45 kr. pr. måned for at indgå som brandmand i øens brand- og ulykkeberedskab og være til rådighed for udkald.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og der er en tjenestelejebolig knyttet til stillingen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.


KONTAKT OG ANSØGNING
Har du og din familie spørgsmål til stillingen og livet på Christiansø, er du meget velkommen til at kontakte Jens Peter Koefoed, administrator og chef for Christiansø Administration på telefon 2031 2913 eller Ejvind Jensen, souschef for Christiansø Administration på telefon 20 22 56 03. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Birgit Jepsen, HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 83.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2017. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler hurtigst muligt derefter, og ansættelse er som udgangspunkt pr. 1. februar 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Din ansøgning bør indeholde:
-En beskrivelse af dine fagkompetencer med dokumentation og en beskrivelse af dine tidligere ansættelsesforhold og opgaver.
-En beskrivelse af din familie, dine børns alder og din ægtefælle/samboendes kompetencer og interesser.
-Et par ord om dine og familiens fritidsinteresser.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Ertholmene
Ertholmene - Christiansø i daglig tale - er Danmarks østligste øgruppe beliggende 18 kilometer nordøst for Bornholm. To af øerne (Christiansø og Frederiksø) er beboede - af p.t. 90 fastboende. Øerne er ikke en del af den kommunale struktur, idet de ejes af staten og hører under Forsvarsministeriet, som har ansat en administrator til både at være chef for den samlede virksomhed og til at varetage en række myndighedsopgaver. Oprindeligt var øerne en fæstning og senere et fiskersamfund, men i dag er de først og fremmest en attraktion, der hver sommer besøges af ca. 45.000 turister. Det giver os, der bor her, en ganske betydelig værtsrolle. Hovedparten af de beboere, der har job, er håndværkere ansat under Christiansø Administration til at vedligeholde anlæg, de fredede bygninger, den unikke natur og de gamle fæstningsværker.

Man kan desuden orientere sig på øens hjemmeside: www.christiansoe.dk.
  
  
  

Generel information

Tjenestested
Christiansø
Lokation
Region Hovedstaden
Kategori
18779
Ansøgningsfrist
15.12.2017
Indrykningsdato
22.11.2017

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier