Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sundhedsfagligt personale  

Tandlæge i Forsvaret 

Om jobbet
På Forsvarets tandklinikker undersøger tandlæger og tandplejere de ansatte, der skal udsendes i en international mission, sejler med Søværnets skibe, har en speciel funktion, hvor de udsættes for trykforandringer eller er på beredskab til udsendelse. Vi tilbyder så vidt muligt alle former for tandbehandlinger med undtagelse af fast og aftageligt protetik.

Vore tandklinikker yder en forebyggende og behandlende indsats, der svarer til det faglige niveau i den civile tandplejesektor. Vi har elektronisk tandlægejournal, digital røntgen og i øvrigt tidssvarende udstyr på klinikkerne.

Forsvarstandplejen består af 5 tandklinikker beliggende i Skalstrup ved Roskilde, i Slagelse, i Skrydstrup, i Karup og i Aalborg. På de fleste af klinikkerne arbejder 1 Afdelingstandlæge, 1 klinikassistent og 1 tandplejer. Ledelsen af Forsvarstandplejen placeret i Brabrand ved Århus.

Forsvarstandplejen udfører de retsodontologiske identifikationer på Odense Universitetshospital, og som tandlæge i Forsvaret kan du gennemgå en kortvarig uddannelse, der kvalificerer dig til at deltage i dette arbejde.

Forsvarstandplejen blev som den første offentlige tandklinik i Danmark ISO 9001 certificeret i december 2012, og som ansøger til en stilling i Forsvarstandplejen skal du være interesseret i at arbejde med kvalitetssikring.Hvem kan ansøge?

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.


Ansættelse og uddannelse

Tandlæger med autorisation:
Ledige faste stillinger i Forsvarstandplejen annonceres på www.dentaljob.dk og her på sitet.


Nyuddannede tandlæger:
Der ansættes i øjeblikket ikke tandlæger uden autorisation.


Løn
Som tandlæge vil du blive aflønnet i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation for akademikere i staten med tilhørende protokollater indgået mellem Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Tandlægeforeningen.


Aflønning af overenskomstansatte tandlæger:

Indplacering på løntrin jf. anciennitet


Uniform og klinikbeklædning

Du får stillet uniform og klinikbeklædning til rådighed på tjenestestedet. Tjenestestedet står for vask og vedligeholdelse af klinikbeklædningen.


International tjeneste

Som fastansat tandlæge kan du udsendes som tandlæge i international tjeneste.


Adgangskrav

  • Du har bestået den odontologiske embedseksamen og har autorisation til selvstændigt virke
  • Du kan sikkerhedsgodkendes (se nedenfor).
  • Du kan godkendes ved en helbreds- og tandlægeundersøgelse på en af Forsvarets klinikker.

Sikkerhedsgodkendelse

Du skal som ansat i Forsvaret kunne godkendes til at få adgang til fortrolige oplysninger. Til brug for godkendelse vil vi bl.a. undersøge, hvor vidt du tidligere har været involveret i strafbare forhold så som vold, voldtægt, berigelsesforbrydelser, overtrædelser af våbenlovgivningen, overtrædelser af lov om euforiserende stoffer eller lignende alvorlige overtrædelser. Er dette tilfældet, kan det få indflydelse på din sikkerhedsgodkendelse og udelukke dig fra et job i Forsvaret.


Som led i godkendelsesproceduren skal vi desuden have din tilladelse til at indhente oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner, firmaer, privatpersoner mv.


Andre krav

  • Som ansøger bør du have kendskab til MS-Office pakken og have erfaring med elektronisk patientjournal.
  • Du skal have kørekort til personbil.
  • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere.

Til top


Sidst opdateret 01-06-2018 - kl. 12:34

Nyhedsbrev

Få nyt om forsvarets jobs og uddannelser

Kontakt os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
+45 7281 9000
fps@mil.dk