Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sundhedsfagligt personale 

Sygeplejerske i Forsvaret 

 


Som sygeplejerske i Forsvaret støtter du Forsvarets enheder i nationale og i internationale missioner. Der findes to måder at være sygeplejerske i Forsvaret:


 • Som fastansat sygeplejerske
 • Sygeplejerske med reaktionsstyrkekontrakt (rådighedspligt).

FASTANSAT SYGEPLEJERSKE 
På hvert af Forsvarets infirmerier er ansat to sygeplejersker, hvoraf den ene er afdelingssygeplejerske. Et infirmeri er at sammenligne med en moderne lægekonsultation med tandklinik. Sygeplejerskerne indgår i et tværfagligt team med overlæger, sygepasser, sekretær og tandklinikpersonale. Forsvaret anvender den elektroniske patientjournal Cosmic®.

Som afdelingssygeplejerske på et infirmeri har du i samarbejde med den ledende overlæge ansvaret for sygeplejen på infirmeriet. Jobbet indebærer et stort selvstændigt ansvar. Til begge typer af sygeplejerskestillinger hører klinisk arbejde såvel som administrative og pædagogiske opgaver. Stillingen er vagt- og weekendfri. Som fastansat sygeplejerske i Forsvaret indgår du i ERFA-grupper og arbejdsteams, både mono- og tværfaglige.

Forsvarets infirmerier arbejder med kvalitetssikring. Infirmeriets overordnede opgave er at sikre soldaternes helbred, så de kan bestride deres forskellige arbejdsopgave i Forsvaret. Til sygeplejerskejobbet hører blandt andet forundersøgelser og vaccinationer i forbindelse med klargøring af personel, der skal flyve, dykke, sejle eller udsendes i internationale missioner, og undersøgelse af soldater, der kommer hjem fra mission.

Ansættelse 
Som fastansat sygeplejerske i Forsvaret har du civil status, men du er forpligtiget til at deltage i internationale fredsbevarende og fredsskabende operationer. Du kan fastansættes i Forsvaret, hvis du kan opfylde uddannelseskravene, sikkerhedsgodkendes, bestå den fysiske test og erklæres helbredsmæssigt egnet til international udsendelse.

Efteruddannelse
Følgende efteruddannelse kan evt. tilbydes:

• International politik og medicinsk etik.
• Katastrofehåndtering.
• Tropemedicin og hygiejne.
• Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN).
• Og en lang række andre civile og militære kurser og uddannelser.  
SYGEPLEJERSKE
 ANSAT PÅ REAKTIONSSTYRKEKONTRAKT
Forsvaret har løbende behov for at ansætte sygeplejersker på reaktionsstyrkekontrakt.

Alt sundhedsfagligt personel af reserven er i dag samlet under Forsvarets Sundhedstjeneste. Du vil som sygeplejerske blive ansat på en 4-årig reaktionsstyrkekontrakt. Som sygeplejerske ansat på reaktionsstyrkekontrakt vil du bl.a. have mulighed for at støtte med løsning af opgaver i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.


Kursusforløb samt ansættelsesforhold
Som sygeplejerske i Forsvaret skal du gennemgå en basisuddannelse, der ruster dig til de særlige sundhedsfaglige udfordringer i Forsvaret. Uddannelsen tager fem uger i alt, og består bl.a. af::


 • Grundlæggende militære færdigheder
 • Den militære behandlingskæde og evakueringsvej af syge og sårede
 • Behandlingsprincipper for patienter eksponeret for krigsskader
 • Behandlingsstrategier i det militære miljø
 • Sanitetsmateriel
 • Stilistiske krigsskader på levende væv
 • Prolonged Field Care 

Basisuddannelsen indeholder desuden en øvelse i bl.a. feltkundskab, der varer fire dage.


Ansættelse
Som kontraktansat sygeplejerske løber din ansættelse i fire år. Du kan efterfølgende forlænge kontrakten med to eller fire år. Du kan tegne kontrakt med Forsvaret hvis du kan opfylde kravene, bestå optagelsesprøve, gennemføre basisuddannelsen og erklæres egnet til international udsendelse.


Adgangskrav
Følgende betingelser gælder for sygeplejersker, der søger fastansættelse eller kontrakttegning:

 • Du er dansk statsborger.
 • Du har dansk autorisation som sygeplejerske med 3-5 års erfaring.
 • Du har en specialuddannelse som anæstesi- eller intensivsygeplejerske, eller du arbejder som operations- eller skadestue-/modtagesygeplejerske.
 • Du har sprogkundskaber, minimum engelsk.
 • Du er under 55 år (ikke formelt krav).
 • Du har kendskab til it, herunder Elektronisk Patient Journal (EPJ).

Optagelsesprøve

 • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere.
 • Skriftlige prøver.
 • Interview med psykolog og militære repræsentanter.
 • En helbredsundersøgelse.
 • En endelig kommission.

*Løbesko og træningstøj medbringes på dagen. Hvis du ikke består den fysiske test, vil du ikke komme i betragtning. Der findes bade- og omklædningsfaciliteter på stedet.

 
Efteruddannelse

Følgende efteruddannelse tilbydes alle sygeplejersker i Forsvaret:


 • International politik og medicinsk etik.
 • Katastrofehåndtering.
 • Tropemedicin og hygiejne.

De tre nævnte moduler udgør sammen med basisuddannelsen på fire uger en certificeret uddannelse i International Sundhedsstøtte. Uddannelsen kan desuden suppleres med:


Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN).


Til top

 

Sidst opdateret 07-08-2018 - kl. 11:12

Send ansøgning

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart 
4. februar 2019 

Ansøgningsfrist
24. august 2018
 

 
 

Nyhedsbrev

Få nyt om forsvarets jobs og uddannelser

Kontakt os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
+45 7281 9000
fps@mil.dk