Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sundhedsfagligt personale 

Medicotekniker i Forsvaret Om jobbet

Som medicotekniker ved 4. sanitetsbataljon vil du få mulighed for at løse lidt anderledes opgaver. I Forsvaret samarbejder vi med mange forskellige nationer og støtter hinanden med forskellige eksperter, heriblandt medicoteknikere. Vi har bl.a. haft en medicotekniker udsendt til et tysk FHOSP i Kabul. Derfor er en bred klinisk erfaring og sprogkundskaber vigtige.

Hvis 4. sanitetsbataljon bliver bedt om at støtte hærens enheder i en større felthospitalsramme, så vil hospitalet være udstyret med materiel ligesom på et moderne hospital. Der er laboratorier, operationsstuer, intensiv, røntgen osv. Når et felthospital indsættes i en mission, skal personalet selv kunne reparere og vedligeholde udstyr og apparatur.

Opgaverne ved FHOSP består bl.a. af:


 • Billeddiagnostisk udstyr/røntgenudstyr, CT-scanner og Ultralydsscanner.
 • Anæstesiudstyr, herunder luft- og gasforsyning.
 • Endoskopiudstyr
 • Autoklaver, vaskemaskiner og decontaminatorer.
 • Laboratorieudstyr, incubatorer, centrifuger og mikroskoper.

Som medicotekniker i Forsvaret bliver du tilknyttet 4. sanitetsbataljon ved Trænregimentet i Aalborg. Du kan læse mere om 4. sanitetsbataljon ved at klikke her

Basisuddannelse
Som medicotekniker i Forsvaret skal du gennemgå en basisuddannelse, der ruster dig til de særlige sundhedsfaglige udfordringer i Forsvaret. Uddannelsen tager fem uger i alt, og består bl.a. af:


 • Førstehjælp.
 • Traumatologi.
 • Krigs- og katastrofepsykiatri.
 • Hygiejne.
 • Introduktion til fredsstøttende operationer.
 • Skydeuddannelse med pistol.
 • Idræt.

Basisuddannelsen indeholder desuden en øvelse i bl.a. feltkundskab, der varer fire dage.


Kvalifikationer og adgangskrav
Som medicotekniker i Forsvaret skal du have en klinisk uddannelse som medicotekniker. Det vil sige, at du - ud over din grunduddannelse som finmekaniker, elektroniktekniker eller andet - skal have været ansat på et hospital i medicoteknisk afdeling.


Dernæst skal du have følgende kvalifikationer:


 • Du skal beherske måle- og vedligeholdelsesprocedurer, som er nødvendige for det medicotekniske apparaturs sikre anvendelse, funktion og optimale ydelse.
 • Du skal have kendskab til anskaffelse, sikker anvendelse, vedligeholdelse og udskiftning af apparatur ifølge gældende standarder og lovgivning.
 • Du skal have generel viden om anatomi og fysiologi samt sygdomslære i relation til medicinsk teknologi.

Generelt gælder følgende betingelser for medicoteknikere, der søger job i Forsvaret:


 • Du er dansk statsborger.
 • Du har dansk autorisation som medicotekniker og 3-5 års praktisk erfaring.
 • Du har gode engelskkundskaber.
 • Du er under 55 år (ikke formelt krav).

Ansættelse forudsætter desuden, at du kan:


 • Opfylde de generelle krav og bestå optagelsesprøven.
 • Gennemføre basisuddannelsen, der afholdes over henholdsvis to og tre uger.

Du skal erklæres egnet til international udsendelse ved at gennemføre eller bestå:


 • En helbredsundersøgelse inkl. tandlæge.
 • En fysisk test. Se kravene til den fysiske test her.
 • En basisuddannelse på henholdsvis to og tre uger.

Optagelsesprøve
Prøven består af følgende:


 • En fysisk test*. Se krav her.
 • Skriftlige prøver.
 • Interview med psykolog og militære repræsentanter.
 • En helbredsundersøgelse.
 • En endelig kommission.

*Løbesko og træningstøj medbringes på dagen. Hvis du ikke består den fysiske test, vil du ikke komme i betragtning. Der findes bade- og omklædningsfaciliteter på stedet.

Prøven varer en dag og finder sted ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren i Ballerup på Sjælland. Forsvaret sørger for betalt kost og logi på dagen.

Til top

Sidst opdateret 28-06-2017 - kl. 08:06

Nyhedsbrev

Få nyt om forsvarets jobs og uddannelser

Kontakt os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
+45 7281 9000
fps@mil.dk