Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sundhedsfagligt personale 

Reservelæge i Forsvaret Reservelægeuddannelsen

Reservelægeuddannelsen er modulopbygget med en varighed på 5 måneder.
Der gennemføres to uddannelseshold pr. år med start primo februar og primo august.
En stor del af uddannelsen gennemføres som internat med basis ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Aabyhøj ved Aarhus.


Uddannelsesforløbet
- Basiskursus for sundhedsfagligt Personel
- Førstehjælp på kamppladsen
- Idrætsmedicin
- Praktisk Pædagogik
- Advanced Trauma Life Support
- Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
- Ledelseskursus
- Traumatologi, trin 1 inkl. Operationsøvelse
- Missionsorienteret uddannelse
- Missionsøvelse Flyvemedicin-1
- Dykkermedicin 

Desuden undervises i:

-Idræt
- Føringsuddannelse
- Lægetjeneste i Forsvaret
- Elektronisk patientjournal (EPJ)
- Omskoling til Forsvarets køretøjer


Kontraktforhold 
Der tegnes kontrakt for 12 måneder, med aflønning efter overenskomst med Yngre Læger herudover lægetillæg, militærtillæg og særlige tillæg under udsendelse.
Efter reservelægeuddannelsen gennemføres et tjenesteforløb, som er afhængigt af Forsvarets behov. Typisk som reservelæge i international operation med hæren og sejlads med søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten.
Der er efterfølgende mulighed for at tegne reaktionsstyrke- eller rådighedskontrakt.


Forudsætning for ansættelse

- Medicinsk kandidateksamen
- Klinisk Basis Uddannelse
- Bestået afprøvning ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering som består af:
- Fysisk test (Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere)
- Helbredsundersøgelse
- Psykologsamtale
- Samtale med personel fra Forsvaret
- Sikkerhedsgodkendelse
- Villighed til at blive udsendt i internationale operationer


Tjenesteforløbet

7 måneder, som sammensættes efter Forsvarets behov.

- Mission i international operation
- Sejlads på Nordatlanten
- Operativ Flyve- og Navalmedicin
- Advanced Trauma Life Support (ATLS)
- Lægetjeneste nationalt
- Afvikling af ferie og optjent frihed


Rådighedskontrakt 
Efter gennemført reservelægeuddannelse vil der, underforudsætning af man findes egnet og Forsvarets behov, være mulighed for at tegne rådighedskontrakt med rådighedspligt. Kontrakten tegnes for 4 år med forpligtigelse til at forrette indtil 20 ugers rådighedstjeneste. Kontrakten kan ved tilfredsstillende tjeneste og Forsvarets behov gentegnes.

Spørgsmål til uddannelsen kan rettes til:

Forsvarets Sundhedstjeneste

Seniorsergent Jacob Winther Jensen, FSU-P-KPU01@mil.dk, tlf. 72 81 80 45

Spørgsmål specifikt til uddannelsens indhold rettes til:
Overlæge Flemming Hansen, tlf. 41 72 92 71


Til top

Sidst opdateret 15-08-2018 - kl. 10:06

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart 
4. februar 2019 

Ansøgningsfrist
24. august 2018
 

 

Nyhedsbrev

Få nyt om forsvarets jobs og uddannelser

Kontakt os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
+45 7281 9000
fps@mil.dk