Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sundhedsfagligt personale 

Reservelæge i Forsvaret Reservelægeuddannelsen

Reservelægeuddannelsen er modulopbygget med en varighed på 5 måneder.
Der gennemføres to uddannelseshold pr. år med start primo februar og primo august.
En stor del af uddannelsen gennemføres som internat med basis ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse i Aabyhøj ved Aarhus.


Uddannelsesforløbet
- Basiskursus for sundhedsfagligt Personel
- Førstehjælp på kamppladsen
- Idrætsmedicin
- Praktisk Pædagogik
- Advanced Trauma Life Support
- Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
- Ledelseskursus
- Traumatologi, trin 1 inkl. operationsøvelse
- Missionsorienteret uddannelse
- Missionsøvelse Flyvemedicin-1
- Dykkermedicin

Desuden undervises i:

- Idræt
- Føringsuddannelse
- Lægetjeneste i Forsvaret
- Elektronisk patientjournal (EPJ)
- Omskoling til Forsvarets køretøjer


Kontraktforhold
Der tegnes kontrakt for 12 måneder, med aflønning efter overenskomst med Yngre Læger herudover lægetillæg, militærtillæg og særlige tillæg under udsendelse.
Efter reservelægeuddannelsen gennemføres et tjenesteforløb, som er afhængigt af Forsvarets behov. Typisk som reservelæge i international operation med hæren og sejlads med søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten.
Der er efterfølgende mulighed for at tegne reaktionsstyrke- eller rådighedskontrakt.


Forudsætning for ansættelse

- Medicinsk kandidateksamen
- Klinisk Basis Uddannelse
- Bestået afprøvning ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering som består af:

- Fysisk test (niveau 2) 
- Helbredsundersøgelse
- Psykologsamtale
- Samtale med personel fra Forsvaret
- Sikkerhedsgodkendelse
- Villighed til at blive udsendt i internationale operationer


Tjenesteforløbet

7 måneder, som sammensættes efter Forsvarets behov.

- Mission i international operation
- Sejlads på Nordatlanten
- Operativ Flyve- og Navalmedicin
- Advanced Trauma Life Support (ATLS)
- Lægetjeneste nationalt
- Afvikling af ferie og optjent frihed


Rådighedskontrakt
Rådighedskontrakt, som er ulønnet, tilbydes læger der har gennemført reservelægeuddannelsen og efterfølgende tjenesteforløb i Forsvaret. Varigheden er 4 år og kan ved udløb gentegnes.
Kontrakt forholdet er uforpligtende for begge parter. Den giver mulighed for en fortsat tilknytning til Forsvaret. Herunder deltagelse i efteruddannelse og tilbud om kortere tjenesteforløb afhængigt af behovet.

Spørgsmål til uddannelsen kan rettes til:

Forsvarets Sundhedstjeneste
Flemming Hansen, tlf. 41 72 92 71


Til top

Sidst opdateret 03-05-2018 - kl. 09:19

Ansøgningsfristen er overskredet!

Uddannelsesstart 
30. juli 2018 

Ansøgningsfrist
2. februar 2018

Nyhedsbrev

Få nyt om forsvarets jobs og uddannelser

Kontakt os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
+45 7281 9000
fps@mil.dk