Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sundhedsfagligt personale 

Fysioterapeut i Forsvaret Om jobbet

Forsvarets Sundhedstjeneste er videns- og kompetencecenter inden for det sundhedsfaglige område samt sanitet og idræt. Sundhedstjenesten hjælper Forsvarets enheder og personel under alle forhold både i Danmark og i forbindelse med internationale opgaver.

Generallægen er øverst ansvarlig for Forsvarets Sundhedstjeneste og har det faglige ansvar for alle tjenestens kompetenceområder.

Der findes to måder at være fysioterapeut i Forsvaret:


 • Som fastansat fysioterapeut
 • Fysioterapeut med reaktionsstyrkekontrakt (rådighedspligt).FASTANSAT FYSIOTERAPEUT

Som fastansat fysioterapeut kan du indtræde som ledende fysioterapeut. Med stillingen får du arbejdssted ved Center For Idræt, der hører under Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU). Center For Idræt er placeret på Svanemøllens Kaserne i København. Som ledende fysioterapeut fungerer du som koordinator og Reach Back Capability for både de fastansatte fysioterapeuter og fysioterapeuterne på reaktionsstyrkekontrakt. Reach Back Capability funktionen indebærer faglig sparring med dine kolleger, samt at du deltager i vidensdeling omkring militære arbejdsgange, politikker etc.


Du kan også ansættes som fysioterapeut ved infirmerierne på kasernerne i Antvorskov, Holstebro og Høvelte.


Eksempel på opgavebeskrivelse for fastansat fysioterapeut:

Som fysioterapeut på en kaserne kommer du til at arbejde med det personel, der enten er under forberedelse til internationale operationer eller netop er kommet hjem. Opgaverne vil både være forebyggende og behandlende. Du skal arbejde tæt sammen med idrætslederen, både når det gælder rehabilitering og almindelig træning. Du vil som udgangspunkt kunne holde fri i weekenden.


Som fysioterapeut på infirmeriet er du alene om opgaven, og jobbet indebærer derfor stort selvstændigt ansvar. Dog indgår du i et tværfagligt team sammen med sygepassere, læger, tandlæge og klinikassistent. Bemærk, at Forsvaret har indført elektronisk patientjournal.

Som fastansat fysioterapeut i Forsvaret har du civil status, men du er stadig forpligtiget til at deltage i internationale fredsbevarende og fredsskabende operationer. De fleste fysioterapeuter vil på et tidspunkt blive bedt om at løse opgaver i udlandet.


Ansættelse forudsætter, at du kan:


 • Opfylde de generelle krav og bestå optagelsesprøven.
 • Gennemføre basisuddannelsen, der afholdes over henholdsvis to og tre uger.

Du skal erklæres egnet til international udsendelse ved at gennemføre eller bestå:


 • En helbredsundersøgelse inkl. tandlæge.
 • Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere.
 • En basisuddannelse på henholdsvis to og tre uger.KONTRAKTANSAT FYSIOTERAPEUT

Forsvaret har løbende behov for at ansætte fysioterapeuter på reaktionsstyrkekontrakt.

Som fysioterapeut på reaktionsstyrkekontrakt kommer du til at hjælpe udsendte danske soldater i missionsområderne. Da du som regel vil være den eneste fysioterapeut på stedet, kan opgaven ofte føles meget stor og udfordrende. Der er oftest tale om behandling af helt akutte skader.


Skadernes omfang og karakter kan være væsentligt anderledes end dem, du er vant til at arbejde med. For eksempel kan du komme ud for at skulle behandle trykpåvirkninger under fødderne som følge af en vejsidebombes detonation under et køretøj eller trykpåvirkninger i facetleddene. Du skal også være parat til at løse opgaverne under primitive forhold.


Kontrakt
Som kontraktansat fysioterapeut løber din ansættelse i fire år. Du kan efterfølgende forlænge kontrakten med to eller fire år.


Kontraktansættelse forudsætter, at du kan:


 • Opfylde de generelle krav og bestå optagelsesprøven.
 • Gennemføre basisuddannelsen, der afholdes over henholdsvis to og tre uger.

Du skal erklæres egnet til international udsendelse ved at gennemføre eller bestå:


 • En helbredsundersøgelse inkl. tandlæge.
 • En fysisk test. Se kravene til den fysiske test her.
 • En basisuddannelse på henholdsvis to og tre uger.


Basisuddannelse
Som fysioterapeut i Forsvaret skal du gennemgå en basisuddannelse, der ruster dig til de særlige sundhedsfaglige udfordringer i forsvaret. Uddannelsen tager fem uger i alt, og består bl.a. af:


 • Førstehjælp.
 • Traumatologi.
 • Krigs- og katastrofepsykiatri.
 • Hygiejne.
 • Introduktion til fredsstøttende operationer.
 • Skydeuddannelse med pistol og gevær.
 • Idræt.

Basisuddannelsen indeholder desuden en øvelse i bl.a. feltkundskab, der varer fire dage.


Adgangskrav
Følgende betingelser gælder for fysioterapeuter, der søger fastansættelse eller kontrakttegning:


 • Du er dansk statsborger.
 • Du har dansk autorisation som fysioterapeut.
 • Du har mindst 2 års klinikerfaring.
 • Du er certificeret i og har arbejdet med mobilisering og manipulationer af alle led.
 • Du er uddannet i og har arbejdet med rehabilitering af sportsskader.
 • Du er certificeret i eller kan arbejde ud fra principperne i McKenzie A og B.
 • Du har basalt kendskab til M.E.T. og taping.
 • Du har sprogkundskaber, minimum engelsk.

Optagelsesprøve
Prøven består af følgende:


 • En fysisk test*. Se krav her.
 • Skriftlige prøver.
 • Interview med psykolog og militære repræsentanter.
 • En helbredsundersøgelse.
 • En endelig kommission.

*Løbesko og træningstøj medbringes på dagen. Hvis du ikke består den fysiske test, vil du ikke komme i betragtning. Der findes bade- og omklædningsfaciliteter på stedet.

Prøven varer en dag og finder sted ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren i Ballerup på Sjælland. Forsvaret sørger for betalt kost og logi på dagen.

Alle ledige faste stillinger slås op på hjemmesiden www.forsvaret.dk/job samt i andre relevante medier.

Til top

Sidst opdateret 01-06-2018 - kl. 12:32

Nyhedsbrev

Få nyt om forsvarets jobs og uddannelser

Kontakt os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
+45 7281 9000
fps@mil.dk