Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
MINUSMA 
Dansk Hercules i Mali
Danmark har i flere omgange bidraget med et Hercules C-130J-transportfly til missionen i Mali. 

FNs fredsbevarende mission i Mali 

FNs mission i Mali (MINUSMA) har blandt andet til opgave at støtte implementeringen af våbenhvilen mellem Malis regering og de væbnede oprørsgrupper i landet samt at sikre beskyttelsen af civile. Missionen har bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af opgaven.

Transportfly
Fra midten af november 2019 og ca. seks måneder frem har Forsvarets udsendt et C-130J Hercules transportfly til MINUSMA. Det danske bidrag omfatter med besætning og støttepersonel op til 65 personer.

Det danske fly flyver internt i Mali, men kan undtagelsesvis også udføre transportopgaver for MINUSMA i andre lande i Vest- og Nordafrika. Flyets opgaver omfatter transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften kan også forekomme.  

Støttepersonellet omfatter blandt andet ledelse og stabspersonel, forskellige typer af mekanikere, IT-supportere, logistikpersonel, læger og sygeplejersker, tolke og andre faggrupper, der er nødvendige for at kunne løse opgaven i Mali.

Sikringsenheden holder vagt i den internationale lejr, hvor soldaterne bor, og ved flyet og vedligeholdelsesfaciliteterne i lufthavnen i Bamako. En del af sikringsenheden følger med flyet på opgaver for at sørge for sikkerhed i luften, og når flyet lander andre steder end i Bamako. Sikringsenheden medbringer to tjenestehunde.

Hovedparten af soldaterne kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren. 

Det danske bidrag er udsendt som en del af anden runde af en rotationsordning med Belgien, Norge og Portugal. Ordningen omfatter også drift og bevogtning af den lejr, hvor soldaterne bor. Forsvaret støttede også MINUSMA med transportfly i 2014 og 2017.

Efterretningsenhed
Fra januar 2020 og året ud har Forsvaret udsendt efterretningsfolk, der skal indgå i en tysk efterretningsenhed, der er placeret i Gao. Efterretningsfolkene løser informationsindhentningsopgaver og bidrager til analyse af indhentede informationer med henblik på at bidrage til MINUSMA’s situationsbillede og som beskyttelse for MINUSMA-enheder. Personelbidraget kan inden for MINUSMA’s mandat indsættes i hele Mali.

Andre bidrag
Forsvaret kan yderlige besætte op til 30 stillinger i MINUSMAs hovedkvarter og i MINUSMA’s efterretningsanalysecelle.

Forsvaret kan i forbindelse med opbygning af lejr, vedligeholdelse mv. have udsendt udsende yderligere personel.

De danske bidrag til MINUSMA er en del af det samlede danske bidrag til Sahelregionen, der også omfatter bidrag til den franske anti-terroroperation - Operation Barkhane.

Tidligere bidrag
Forsvaret har også tidligere bidraget til MINUSMA. De danske bidrag har blandt andet omfattet transportfly, specialoperationsstyrker, stabsofficerer og personel til missionens efterretningsanalysecelle. I 2015-2016 var den dansk generalmajor Michael Lollesgaard udsendt som styrkechef for MINUSMA.

Sidst opdateret 18-05-2020 - kl. 14:29

Fakta

Danmark bidrager med et C130J Hercules-transportfly, der støtter FN-missionen med transportopgaver. Danmark har også udsendt efterretningsfolk og medarbejdere i missionens stab.