Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Totalstyrkekonceptet 

Formålet med totalstyrkekonceptet er at give Forsvaret de bedste muligheder for effektivt og fleksibelt at tilvejebringe den samlede gruppe medarbejdere med netop de kompetencer, der er nødvendige for at løse Forsvarets opgaver. Totalstyrkekonceptet skal dermed understøtte, at Forsvaret i tider med mange forandringer fleksibelt kan tilpasse og tilvejebringe de kompetencer, der er nødvendige for opgaveløsningen i hele spektret fra krig til fred.

Totalstyrkekonceptet skal desuden styrke Forsvarets tilknytning til og sammenhæng med det omkringliggende samfund og blandt andet herved bidrage til at skabe forståelse for og opbakning til Forsvarets opgaveløsning.

Totalstyrkekonceptet er i sin nuværende form godkendt som grundlag for det videre implementeringsarbejde og der er således nu fokus på den optimering af opgaverne, som den rette balance i anvendelsen af fastansatte, personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige kan tilføre.
Sidst opdateret 03-09-2018 - kl. 09:57
Fokus på....
Totalstyrkekonceptet figur