Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Forside 
Gunnar Thorsson og Marie Miljø på vej ud af Århus havn
 

Havmiljø 

Siden den 1. Januar 2000, hvor opgaver og beføjelser på havmiljøområdet blev overført fra Miljø- og energiministeriet til forsvarsministeriet, har forsvaret haft ansvaret for at bekæmpe en evt. olieforurening af havmiljøet.

Den geografiske placering gør de danske farvande til en flaskehals for næsten al trafik ind og ud af Østersøen. Mængden af varer der transporteres gennem Østersøen, har været stigende de sidste 5 år og forventes at stige yderligere frem til 2020.

Flere tiltag er sat i værk for at mindske risikoen for ulykker.
Herunder VTS, AIS afmærkninger og trafik separationer.

Skulle ulykken ske så har Danmark et beredskab klar til at rykke ud. Forsvaret råder over 4 dedikeret miljøskibe og 3 mindre fartøjer. Disse kan både inddæmme og opsamle en olieforurening.

Ud over de dedikeret skibe, er Søværnets Diana-klasse, samt de fleste enheder fra marinehjemmeværnet, i stand til at hjælpe med at inddæmme en forurening.

Dagligt overvåges de danske farvande ikke af dedikeret miljøskibe men af de af Forsvarets skibe, samt andre statsskibe, som er på havet.

I maj 2016 overtog det Norske firma SUNDT AIR opgaven om at overvåger de danske farvande fra luften. SUNDT AIR flyver denne opgave, både for det Norske Kystverket og for det Danske Forsvar. 
EMSA supplere dagligt med satellit billeder af Danske farvande via Clean Sea Net. 

I Danmark findes der 25.000 Havmiljøvogtere som holder øje med forurening når de er på havet. 

 

Sidst opdateret 11-10-2019 - kl. 10:08

Bliv Havmiljøvogter

Bliv havmiljøvogter