Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 


PARKERING

Kommandanten i Kastellet og Sikkerhedsofficeren er ansvarlige for færdsel og parkering i Kastellet, herunder sanktionering ved overtrædelser.

Uddrag af ”Bestemmelser for færdsel og parkering i Kastellet”
Alle med parkeringstilladelse til Kastellet skal gøre sig bekendt med, og efterleve, ”Bestemmelser for færdsel og parkering i Kastellet”, udgivet af Kommandanten.

Download ”Bestemmelser for færdsel og parkering i Kastellet” her.

Færdsel
Færdselsloven er gældende overalt i Kastellet.
Max. hastighed 15 km/t er gældende overalt i Kastellet.
For køretøjer over 3.500 kg. dog max. 10 km/t.
Kongeporten: adgang for motorkøretøjer generelt, max. vægtbegrænsning: drivaksel: 11,5t., øvrige aksler: 10t. Boogie m. 2 aksler: 19t., m. 3 aksler: 24t.
Norgesporten: (lejlighedsvis åben) giver adgang for køretøjer op til 3.500 kg.

Parkeringsregler
Alene køretøjer med ærinde i Kastellet må parkeres i Kastellet.
Alle med tildelt parkeringstilladelse SKAL parkere i de tildelte zoner.
Op mod bygning, hæk og græsareal SKAL køretøjet parkeres med fronten mod disse (påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen).
Der må IKKE parkeres i Hovedgaden.
Der må IKKE parkeres foran døre og porte, da disse er flugtveje.
Ønskes en privatbil, med ærinde i Kastellet, parkeret i Kastellet natten over, SKAL Sikkerhedsofficeren i Kastellet kontaktes.

Overtrædelse
Overtrædelse af ”Bestemmelser for færdsel og parkering i Kastellet” medfører sanktionering.