Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 Trænregimentet -
Hærens Center for Logistik og Forsvarets Militærpoliticenter

Velkommen til Trænregimentets hjemmeside. Her ønsker vi at alle interesserede kan finde oplysninger om regimentet, hvad enten man er fast tjenestegørende, af reserven, en del af vores veteran- og soldaterforeningsorganisationer eller blot som civil borger er interesseret i at få kendskab til os.
 
Hjemmesiden vil sammen med vores facebook sider give et rigtigt godt indblik i vores hverdag.
 
Trænregimentet består af en stab og fire bataljoner samt Militærpolitiet. Staben, 1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon og Militærpolitiet er garnisoneret på Aalborg Kaserner. 4. Nationale Støttebataljon er garnisoneret på Vordingborg Kaserne. 

Læs mere om Trænregimentet

Seneste nyt

05-07-2018 kl. 10:43
TRR
Hendes Majestæt Dronningen har benådet oberstløjtnant Flemming Geert med Ridderkorset af Dannebrogsordenen.
11-06-2018 kl. 09:55
TRR
Hendes Majestæt Dronningen har benådet Troels, premierløjtnant i 2. Logistikbataljon, og Ander, major ved Stab Trænregiment med H.K.H. Prins Henriks Mindemedaille.
11-06-2018 kl. 08:38
TRR
I dag blev Rasmus udnævnt til kaptajn og fik stillingen som chef for 1. Forsyningskompagni.
02-05-2018 kl. 13:48
TRR
I dag blev Johnny Nielsen og Allan Rubæk udnævnt til chefsergenter.
23-04-2018 kl. 11:01
TRR
Hendes Majestæt Dronningen har benådet oversergent Hans Jørgen Nielsen med Fortjenstmedaljen i Sølv.

Trænregimentet på Facebook