Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Om os 

Regimentschef og Garnisonskommandant
Oberst René Nyborg Sindberg-Sørensen

Kontakt:
E-mail: igr@mil.dk
Telefon: 7282 5000

Ingeniørregimentet udspringer af den danske fortifikationsetat, der blev oprettet af Kong Christian V 6. november 1684.

I begyndelsen var opgaverne primært vedligeholdelse af fæstningsværker og kaserner. I dag er regimentets hovedopgave at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af en chef, en næstkommanderende, en regimentsbefalingsmand, et Tjenestegrensinspektionselement, en Engineer Cell, en Garnisonsstøtteenhed, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon.

Regimentet uddanner værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU), Hærens Reaktionsuddannelse (HRU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret og den nationale ammunitionsrydningsroste holder til.

Regimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive. Kasernen blev opført i 1969 og er en af landets største kaserner.

1 Panseringeniørbataljon
Kampingeniører indsættes sammen med frontenhederne med henblik på at bane vejen for manøvren.

Vi støtter den taktiske fører med løsninger og muligheder, som opstår under kampene.

Ved indsættelse af kampingeniørernes kapaciteter baner vi hele vejen fra brigadens bagerste del af rummet og helt frem til forreste enhed til gavn for kampenheder, kampstøtteenheder og støtteenheder.

Vi er med andre ord et multi-tool. Vores motto er: Vi baner vejen – hele vejen.

2 EOD–bataljon

Bataljonen varetager året rundt det nationale ammunitionsrydningsberedskab (”Rulle Marie”), som årligt er indsat ca. 1000 gange.

Bataljonen gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og uddannelse af personel i EOD og SEARCH (E & S) specialerne.

Vi uddanner hvert år ca. 600 værnepligtige i to HBU-kompagnier og HRU-soldater i et kompagni (december-juli: 80 soldater og juni - januar: 80 soldater).

E & S er to ”forskelligartede” specialkapaciteter. To specialkapaciteter, der i opgaveløsningen har stor afhængighed af hinanden og på fremtidens mobile kampplads vil opretholdelse af mobililtet også være afhængig af, at Hæren råder over E & S-kapacitet.

Uddannelsen af personel i E & S-kompagniet skal sikre, at enheden med sine delinger og sektioner kan løse search opgaver, ammunitionsrekognosceringsopgaver og ammunitionsrydningsopgaver såvel nationalt som internationalt.

3 CBRN- & Konstruktionsbataljon

Vi dækker tre af ingeniørvåbnets fem specialer, hvoraf de to er værnsfælles (CBRN og konstruktion).

Vi løser store og små opgaver såvel nationalt som internationalt og har kontinuerligt større eller mindre enheder udsendt til støtte for Forsvarets internationale missioner.

Vi har konstant store dele af enheden på varieret beredskab med henblik på opretholdelse af Forsvarets indsættelsesevne.

Vi er ingeniørsoldater med stor respekt for opgaverne, der stilles og stolthed over opnåede resultater og faglighed. Vores motto er: Alt-Altid-Alle steder.
Sidst opdateret 29-01-2020 - kl. 10:33