Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Den Kongelige Livgarde

Velkommen til Den Kongelige Livgarde nye hjemmeside.
Den Kongelige Livgarde er i dag både et topmoderne infanteriregiment i Hæren og en Livgarde, der holder vagt om den kongelige familie.

På denne hjemmeside vil man bl.a. kunne læse om Livgardens enheder:

  • I/Den Kongelige Livgarde – eller 1. Livgardebataljon – består af fuldtidsprofessionelle soldater. 
  • II/Den Kongelige Livgarde – eller 2. Livgardebataljon – står for uddannelsen af de værnepligtige fra de møder til tjenesten og er klar til at overgå til tjeneste i Vagtkompagniet.
  • Vagtkompagniet er ansvarlig for vagten ved de kongelige slotte og palæer. Tambourkorpset er en del af Vagtkompagniet og det består af konstabler, der spiller fløjte/horn eller tromme.
  • Musikkorpset der består af konservatorieuddannede musikere.

Man vil også kunne læse om det man skal forberede sig på, inden man skal starte som værnepligtig. Man kan læse om Livgardens kendte og traditionelle opgaver med vagten om de kongelige slotte og palæer. Her er Livgardens Vagtkompagni indsat 24 timer i døgnet, alle årets dage i forsvarets største nationale operation. Man vil kunne læse om de professionelle enheders træning til, og udsendelse i forsvarets internationale operationer.
Der er, som det vil fremgå, tale om meget forskellige men spændende opgaver. Men alle opgaver løses af Den Kongelige Livgarde med stolthed og ære.


PRO REGE ET GREGE
For Konge og Folk

Den Kongelige Livgardes Fond 

Den Kongelige Livgardes Fond

Den Kongelige Livgardes Fond har til formål at:

  • Støtte og anerkende gardere og fastansat personel, der har gjort sig særligt bemærket i forbindelse med national og international indsats.

  • Støtte til værdige og trængende gardere samt deres pårørende og efterladte.

  • Støtte til Den Kongelige Livgardes veteraner, som har pådraget sig fysiske og/eller psykiske skader samt deres pårørende eller efterladte.  

Læs mere og støt fonden på Den Kongelige Livgardes Fond  hjemmeside  

 

Seneste nyt

22-03-2020 kl. 17:57
Der har i de seneste dage kørt nogle artikler, hvori der stilles spørgsmålstegn ved Den Kongelige Livgardes beslutning om, at holde alle værnepligtige på kasernerne i 14 dage og den efterfølgende håndtering af syge.
22-03-2020 kl. 16:30
Forsvaret er i dialog med relevante myndigheder vedrørende syge værnepligtige i Høvelte og København. Styrelsen for Patientsikkerhed finder Forsvarets tiltag tilstrækkelige.
12-08-2019 kl. 09:52
02-08-2019 kl. 12:37

Den Kongelige Livgarde på Facebook

Værnepligt
Skal du aftjene din værnepligt ved Den Kongelige Livgarde eller har du spørgsmål til det at aftjene sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde tryk på billedet til højre.

Værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde