Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Se film

Se film her

Prøv sprogøvelsen

Russisk Farsi Russisk Farsi
 Du lærer arabisk, russisk eller dari på højt niveau. Du skal
 lære ca. 80 ord om dagen, hver eneste dag. Og det
 er bare det mest basale. Derudover lærer du f.eks.
 grammatik, sprogforståelse, og så er der
 skriftsproget. F.eks. russisk, hvor der er brug for
 sprogofficerer i forbindelse med samarbejde om
 våbenkontrol og til det maritime område i
 Østersøen.
 
 
Læs mere om sprogofficer 
 

Tolk

 Som tolk er du de væbnede styrkers nøgle til
 kommunikation med lokalbefolkningen dér, hvor
 Forsvaret opererer. Du hjælper civile og militære
 ledere i deres opgaver, og du arbejder med både
 skriftlige oversættelsesopgaver til og fra dansk
 og simultantolkning mellem engelsk og lokal-
 sproget.
 
 
 Læs mere om tolk
 
Søg
Se film
Folder
Nyhedsbrev