Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Uddannelser 
Pilot i forsvaret

 

Pilot

LEDER


Du bliver uddannet til pilot i Forsvaret

Som uddannet pilot i Flyvevåbnet flyver du kampfly, helikopter eller transportfly og bidrager til at udføre Forsvarets nationale og internationale opgaver.

Om du bliver jagerpilot, helikopterpilot eller transportpilot afhænger af dine ønsker, dine evner og Forsvarets behov for piloter. Under uddannelsen bliver du løbende vurderet og får anbefalet den retning der matcher dig og Forsvaret bedst.UDDANNELSESFORLØB FOR PILOTUDDANNELSENKarup
5 mdr.


Karup og USA
19-30 mdr.


København
24 mdr.Officersbasisuddannelse
Officersbasisuddannelse er en grundlæggende militæruddannelse med praktisk undervisning i forskellige kampøvelser, i pædagogiske og ledelsesmæssige principper og redskaber. Disse er nødvendige for at træne og udvikle en gruppe under meget varierende og uforudsigelige forhold.
Officersbasisuddannelsen er således en grundlæggende indføring i det felt, som soldaten bevæger sig i, i praksis.

Uddannelsen foregår ved Air Force Training Centre i Karup, Jylland og dækker temaer som:
- Grundlæggende militær uddannelse
- Ledelse
- Føring
- Love, normer og bestemmelser
- Introduktion til Flyvevåbnet


Akademiuddannelse
Det er under akademiuddannelsen, at du bl.a. lærer teorier indenfor områderne ledelse, coaching, aerodynamik, navigation, meteorologi, flyopbygning samt lufttrafikregler. Det er også her, du går i gang med træningsflyvninger og gennemgår et såkaldt elementærkursus i flyvning, der består af klasseundervisning, selvstudie, træning i simulator samt flyvende lektioner.

Først gennemgår du akademimodulet ”ledelse i praksis” samt Flyvevåbnets modul ”coaching” på Air Force Training Center i Karup. Herefter starter du på elementærkursus i flyvning på Flyveskolen i Karup. Efterfølgende starter funktionsuddannelsen, hvor du specialiserer dig indenfor de 3 flytyper: jagerfly, helikopter eller transportfly. Denne del af uddannelsen gennemføres ved forskellige enheder i USA. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt i samarbejde med University College Syddanmark.


De tre retninger har forskellige uddannelseslængder samt indhold:

Jagerpilot (F-16)
Helikopterpilot
Transportpilot


Temaer på uddannelsen:
- Ledelsesforståelse og kommunikation
- Coaching
- Psykologi
- Flyveteori
- Navigation
- Lufttrafikregler
- Meteorologi
- Mental træning
- Flyveopbygning og motorlære
- Flyvning inkl. cockpitdrill, brief/debrief
- Overlevelsestræning


Du bliver løbende vurderet og får karakterer for dine præstationer samt flyvninger. Der afholdes også delmålsprøver og mundtlige, skriftlige samt praktiske eksamener løbende.


Diplomuddannelse
Diplomuddannelsen vil have fokus på militær ledelse, militær strategi og militære operationer. Du vil lære de mere teoretiske og samfundsfaglige sider af officersprofessionen og blive i stand til at planlægge og gennemføre luftoperationer, lede, fordele og evaluere opgaver hos underordnede og håndtere komplekse, strategiske situationer under internationale operationer i rammen af Flyvevåbnet. Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.


Herudover lærer du at stå for egen og ansattes læringsbehov og kompetenceudvikling. Under uddannelsen oplever du en stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet.

Temaer på uddannelsen:
- Officeren og Krigen
- Militær ledelse og styring
- Forsvarets rolle i samfundet
- Militær strategi
- Militære operationer
- Officeren i krig
- Afgangsprojekt
- Idræt
- Engelsk som en integreret del af undervisningen
SÅDAN SØGER DU

1. Kig på adgangskravene


Uddannelseskrav:
 • Du har studentereksamen (hhx, htx, stx eller hf)


Helbredskrav:


Øvrige krav:


Vi anbefaler at du har gode sprogkundskaber indenfor dansk og engelsk – både skriftligt og mundtligt, da mundtlige og skriftlige afleveringer er en integreret del af undervisningen. Derudover anbefales det, at du er i god fysisk grundform, da det har en stor betydning for at kunne gennemføre uddannelsen. De kan læse om kravene under "5. Mød op til 2. selektion".

2. Send ansøgning og book selv din afprøvning, 1. selektion
Når vi har modtaget din ansøgning og behandlet den, vil du modtage svar i e-boks. Hvis du lever op til adgangskravene oven for, får du tilsendt et link, så du kan booke en plads til 1. selektion, hvor vi skal teste om du har evnerne til at blive pilot i Forsvaret. Ved 1. selektion skal du gennemføre en række computertest. Testene gennemføres i tidsrummet 08.00-15.00.

Du kan kun booke én plads, så vær omhyggelig med at vælge et tidspunkt der passer dig. Hvis du fortryder eller bliver forhindret, så skal du melde afbud senest tre dage før, så en anden kan få din plads.3. Vent på svar
Efter 1. selektion modtager du et brev i din e-boks med en tilbagemelding. Hvis du har bestået vores tests, vil du blive indkaldt til 2. selektion.

4. Udfyld personlighedstest
Du vil et par dage før 2. selektionen modtage et link til en online personlighedstest. Testen skal være besvaret inden du møder op til 2. selektion.


5. Mød op til 2. selektion
2. selektion varer to dage.

Dag 1
kl. 07.30 - ca. 15.00

 • Styrketest (coretest, niveau 2)
 • Løbetest minimum 2400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
 • Planlægningsopgave
 • Skriftlige prøver

Dag 2
Varighed: 07.45 - ca. 15.00
 • Gruppeopgave
 • Interview med psykolog

6. Vent på svar
Efter 2. selektion vil vi beslutte om du kan gå videre til 3. selektion i udvælgelsen. Vær forberedt på, at der kan gå 1-2 måneder før du får svar.

7. Mød op til 3. selektion
3. selektion består af en grundig, flyvemedicinsk undersøgelse, der foregår over to dage. En dag på flyvestationen Skalstrup og en dag på Rigshospitalet.

8. Læs svar på din ansøgning
Når du har været til 3. selektion og når alle ansøgere til pilot er blevet afprøvet, vil du i din e-boks modtage besked om du er blevet optaget på pilotuddannelsen i Forsvaret. Denne besked vil du få i juni måned.

 
MIN FREMTID
Formålet med uddannelsen er, at du bliver kvalificeret til at bestride stillingen som pilot i Forsvaret. Du kan nu selvstændigt flyve, planlægge, gennemføre, kontrollere, evaluere og udvikle aktiviteter.

 

  Sidst opdateret 07-04-2017 - kl. 11:56

  Du kan søge nu!

  Uddannelsesstart
  1. august 2018

  Ansøgningsfrist
  15. november 2017


  Din kommende arbejdsplads 

  Flyvevåbnet

  Uddannelseslængde
  4 - 5 år.

   

  Efterfølgende bindingsperiode i Forsvaret på 12 år.
  Optagelsesprøve
  Praktiske informationer

   
  Opload BILAG
   
  Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.
   
  Yderligere info
  Hvis du vil vide mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnets HR afdeling på tlf.: 25 51 18 99. 
   
  Tlf. er åben
  MAN-FRE
  07.30-18.00.