Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

 

Løjtnant i Hæren

LEDER


Du bliver uddannet leder

Som sekondløjtnant bliver du delingsfører for de værnepligtige og får ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse landmilitære opgaver. Det kan være som leder, instruktør, faglærer, skydeleder og uddannelses-tilrettelægger.

Du får indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis – så du opnår hurtigt reel ledererfaring. Du bliver bl.a. trænet i at skabe følgeskab og gå forrest – også i svære situationer. I slutningen af din tjeneste som delingsfører udnævnes du til løjtnant.

Efterfølgende har du mulighed for at forlænge din tjeneste med henblik på senere indtræden på officersuddannelsen på Hærens Officersskole eller du kan blive tilknyttet Forsvaret i en officersfunktion i reservestrukturen, hvor du efter eget behov kan fungere som officer, sideløbende med uddannelse eller job udenfor Forsvaret. 

UDDANNELSESFORLØB
Uddannelsen er et sammenhængende forløb inkl. en praktikperiode som sergent ved en af Hærens basisuddannelsesenheder. 

Løjtnantsbasisuddannelse
Du starter på løjtnantsbasisuddannelse på Hærens Sergentskole i Varde, hvor du efter tilfredsstillende gennemførelse udnævnes til sergent efter 6 mdr. Efterfølgende 1 mdr. praktik ved en af Hærens basisuddannelsesenheder. Har du en sergentuddannelse i Hæren i forvejen starter du direkte på løjtnantsuddannelsen.


Løjtnantsuddannelse

Når du har gennemført løjtnantsbasisuddannelsen inkl. praktikperioden fortsætter du på løjtnantsuddannelsen på Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC) i Oksbøl i 4 mdr.  


Tjeneste som delingsfører (sekondløjtnant)

Efter du har gennemført løjtnantsuddannelsen bliver du delingsfører for to indkaldelseshold værnepligtige og forretter tjeneste i de næste 12 mdr. I slutningen af din kontraktperiode udnævnes du til løjtnant, hvorefter din kontrakt ophører.


Fag under uddannelsen
• Almen officersuddannelse (ledelse, uddannelseslære, skydeleder m.v.)
• Basisuddannelse (værnepligstfag)
• Funktionsuddannelse (skytte-, skydeuddannelse m.v.)
• Føreruddannelse (taktiske forhold for afsiddet infanteri).
Din fremtid
Efter endt uddannelse og tjeneste som delingsfører ved en af Hærens basisuddannelsesenheder, har du mulighed for at forlænge din ansættelse med henblik på optagelse på Hærens officersuddannelse. Du kan også vælge at blive tilknyttet Forsvaret i en officersfunktion i reservestrukturen.
STUDIEVILKÅR

Løn
Du bliver ansat fra den første dag på en 24 måneders kontrakt. Under uddannelsen og efterfølgende tjeneste som delingsfører er din løn på ca. 21.370 kr. om mdr.  


Er du tjenestegørende
befalingsmænd fastholder du din nuværende kontrakt indtil udnævnelse til sekondløjtnant. Efterfølgende får du en 12 mdr. tidsbestemt kontrakt som DF/HBU med mulighed for forlængelse.

Kost

Som regel betaler du selv for din kost, med få undtagelser som fx under øvelser og i praktikperioderne.


Indkvartering

Under uddannelsen i Varde og Oksbøl vil du blive indkvarteret henholdsvis på Varde kaserne og i Oksbøllejren.
Som delingsfører ved en af Hærens basisuddannelsesenheder vil du blive tilbudt indkvartering med egen betaling.   
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene


Adgangskrav
- Du har studentereksamen (hhx, htx, stx eller hf) (kvalifikationsniveau 4)
- Kan sikkerhedsgodkendes til "HEMMELIGT"


 Ønskeligt men ikke et krav
- Grundlæggende sergentuddannelse i Hæren og udnævnt til sergent eller oversergent. Hjemsendte sergenter og oversergenter kan også søge.


2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.


 

Uddannelsesstart august 2017
Ansøgningsfrist 10. marts 2017


3. Mød op til optagelsesprøven

Optagelsesprøve
1. selektion

• Skriftlige prøver
• Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
• Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest

Består du 1. selektion kan du inviteres til 2. selektion.


2. selektion
• Planlægningsopgave
• Interview med psykolog
• Helbredsundersøgelse4. Læs svar på din ansøgning

Når alle ansøgere til uddannelsen er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.

 

 

Sidst opdateret 09-02-2017 - kl. 13:59

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
August 2017

Ansøgningsfrist
10. marts 2017

Uddannelseslængde
4-11 mdr.  

Efterfølgende tjeneste på 12 mdr.

Optagelsesprøve

Praktiske informationer
Opload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.