Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Militærpoliti

 

Militærpoliti-betjent

  PROFESSIONEL SOLDAT

Politimæssige opgaver i Forsvaret
Som uddannet militærpoliti-betjent (MP) skal du løse opgaver i Forsvaret, som kan sammenlignes med Rigspolitiets opgaver blandt civilbefolkningen. En Militærpoliti-betjents primære opgave er at støtte Forsvarets enheder med opretholdelse af lov, orden og disciplin blandt militært personel.

Herunder gennemførelse af razzia og ransagning og undersøgelser i forbindelse med uheld eller lovovertrædelser. Militærpolitiet udfører også trafikkontrolopgaver, eskorteopgaver, vagt og livvagtsopgaver.


Derudover er MP specialister i træning af udenlandske Politi- og Militærpolitienheder (kapacitetsopbygning) og bliver ofte udsendt.UDDANNELSESFORLØB
Grunduddannelse 10½ mdr.
Stationsmodul
Livvagtuddannelse
Funktionsuddannelse

Temaer under grunduddannelsen
- Rets og straffeforhold
- Efterforskning
- Militærpolitistations- og patruljetjeneste
- Konflikthåndtering og magtanvendelse
- Rapportsprog og administration
- Trafikkontrolfunktioner
- Kontrol og sikkerhedsfunktioner
- Tilbageholdelsesfunktioner

Temaer under stationsmodul
- A-Kort og omskoling
- Stationstjeneste (praktik)

Temaer under funktionsuddannelse
- Omskolinger
- Relevant funktionsuddannelse
  f.eks.C-Kort eller boarding-uddannelse

Du gennemfører funktionsuddannelsen med henblik på at kunne tilgå et af Militærpolitiets seks operative Detachementer, med speciale indenfor sø- luft- eller landmilitære operationer. Hvilken funktionsuddannelse du modtager afhænger af Forsvarets behov.

Uddannelsesfokus
Uddannelsen, der er værnsfælles, består af både kampuddannelse og uddannelse i militærpolitifag. Derudover gennemføres intensiv fysisk træning, hvor eleverne gennemgår omfattende træning og uddannelse i anvendelse af magtmidler, boksning, selvforsvar, svømning, orientering, march, løb, styrketræning og andre idrætsbetonede aktiviteter. Dette skal medvirke til, at du bliver fysisk og psykisk rustet til at virke som militærpolitibetjent.

Uddannelsessted
Militærpolitiskolen ligger på Aalborg Kaserner og ved uddannelsesstart får du fast tjenestested i Nørresundby. Du er arbejdstidsneutral under uddannelsen, hvilket betyder, at du under militærpolitiuddannelsen ikke kan optjene merarbejde eller variable ydelser.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Uddannelseskrav:

 • Du har basisuddannelse i Forsvaret eller Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse
 • Du har folkeskolens afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik


Helbredskrav:

 • Du har normalt syn – det vil sige højst 6/24 på dårligste og mindst 6/12 på bedste – med eller uden korrektion. Eneste korrektion, der tillades er bløde linser. Man må altså ikke bruge briller eller hårde linser. Desuden må synet ikke være dårligere end -7 til +5 dioptrier.
 • Normalt farvesyn. Det vil sige du skal kunne bestå Isihara farvetest.
 • Fuld mørkesyn (må ikke være natteblind).

Øvrige krav: 

 

2. Send ansøgning
Hvis du lever op til adgangskravene så send os en ansøgning.3. Mød op til optagelsesprøven
Vi indkalder dig til en optagelsesprøve: forventeligt uge 41/39 i Frederikshavn og uge 43 i Jonstrup.

Optagelsesprøve

 • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest.
 • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest (kun hvis vejret umuliggør løbetesten). Er du mellem 35-50 år, skal du minimum løbe 2.200 meter på 12 minutter.
 • 300 meter svømning (fri) uden tidsbegrænsning
 • Helbredsundersøgelse
 • Skriftlige prøver
 • Interview med repræsentanter fra militærpolitiet
 • Interview med psykolog

 


4. Læs svar på din ansøgning
Når alle ansøgere er blevet afprøvet sender vi et svar på din ansøgning til din e-boks.
MIN FREMTID
Efter beståelse af uddannelsen udnævnes du til militærpoliti-betjent og herefter bliver du ansat som militærpolit-betjent i Forsvaret. Er du allerede uddannet sergent eller officer kan du efter endt uddannelse vende tilbage til din grad, såfremt der er en stilling. Er du hjemsendt ansættes du på tidsubestemt korttidskontrakt. Er du tjenestegørende bliver du overført til Trænregimentet på din nuværende kontraktform.


Sidst opdateret 07-04-2017 - kl. 12:03
Hvad laver en MP'er i Forsvaret?

Du kan søge nu!

Uddannelsesstart
1. december 2017

Ansøgningsfrist
1. september 2017

Uddannelseslængde
Ca. 1½ år

 
Løn under uddannelse
Ca. 18.300 kr. pr. mdr.
Optagelsesprøve
Praktiske informationer
 Grundforløb

 Læs mere om grundforløbet
 
Opload BILAG
 
Se vejledning til hvordan du oploader et bilag til en afsendt ansøgning.