Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Frømand

 

Frømand

  SPECIALSTYRKER

De bedste af de bedste
Frømandskorpset er en specialoperationsstyrke. En styrke, der med kort varsel kan blive indsat i operationer, hvor frømandens specielle kompetencer gør sig gældende.


Frømanden uddannes primært til at udføre opklarings- og kampopgaver i nærmaritime områder – det vil sige både opgaver på land, vand og kombinerede opgaver, hvor både vand- og landmiljøet indgår. Internationalt er Frømandskorpset ofte de første i ukendte områder og arbejder her med trusselsvurderinger, rekognoscering m.v. 

Under frømandsgrunduddannelsen er der forskellige uddannelsestemaer, blandt nogle kan nævnes fysisk og mental træning, orientering, sanitet, radio, skydning, kampsvømning, fartøjstjeneste (her erhverves speedbådsbevis), patruljetjeneste, dykning, faldskærm, survival, rumkamp, entring og sprængning. 

For at blive optaget på uddannelsen skal du, ud over opfyldelse af adgangskravene, have fysik, vilje og udholdenhed ud over det sædvanlige.


UDDANNELSESFORLØB
Grundskolemodul
Frømandsgrunduddannelsen
Afsluttende øvelse Graduation Ball (GB)
Udnævnelse til Frømand
Efteruddannelse Frømand (EUF)
Shooter og efterfølgende uddannelse i et speciale i patruljen

Læs detaljer om forløbet her.


Uddannelsessted og udsendelse
Frederikshavn - Center for Sergent og Maritim Uddannelse
Nykøbing Sjælland (Kongsøre) - Frømandsgrunduddannelse


Udsendelse
Frømænd har mange dage væk fra de trygge rammer ved familie og venner.
Tiden bliver brugt effektivt på forberedende træning til udsendelser, generel træning/uddannelse internt og eksternt, samt individuelle specialuddannelser. Tilbage er så den egentlige udsendelse hvor udsendelsesperiode samt udsendelsesvarighed ikke på forhånd kan fastlægges.
SÅDAN SØGER DU
1. Kig på adgangskravene

Adgangskrav

 

 • Du er mindst 21 år ved uddannelsens start i januar 2017. Ansøgere under 31 år foretrækkes.
 • Du har folkeskolens 9. klasses afgangsprøve med minimum karakteren 02 (6) i fagene dansk, engelsk og matematik.
 • Du skal være dansk statsborger. Læs mere om statsborgerskab. `
 • Velholdte tænder
 • Kan sikkerhedsgodkendes til ”yderst hemmelig"
 • Kan erhverve kørekort (du må ikke være fradømt kørekort på mødetidspunktet)


Synskrav

 • Fuldt syn uden korrektion. Der kan dispenseres for refraktionskorrigerende behandling af typen LASEK og PRK.

 • Du bruger ikke briller og/eller kontaktlinser. Din synsstyrke er minimum 6/6 - hvert øje for sig og med begge øjne samtidig.

 • Du har normal farvesans og kan bestå Ischiaras farvetest.


Optagelsesprøve og udvælgelse

Optagelsesprøve og udvælgelse består af fem selektioner, hvor beståelse af hver selektion er forudsætning for indkaldelse til den næste selektion.

2. Book selv din afprøvning, 1. selektion
Vi skal teste, om du egner dig til tjenesten som frømand i Forsvaret. Hvis du lever op til adgangskravene skal du booke en plads til den første del af afprøvningen, 1. selektion. Du kan booke en plads frem til 2 arbejdsdage før afprøvning eller så længe der er ledige pladser.

Du kan kun booke én plads
, så vær omhyggelig med at vælge en dato der passer dig. Hvis du fortryder eller bliver forhindret, så skal du melde afbud senest tre dage før, så en anden kan få din plads.1. selektion består af den fysiske test (stoptest) som er coretest - niveau 4 samt løbetest - minimum 2.750 m på 12 minutter, læs mere om styrke- og løbetest. (OBS: I stedet for "Træk til bryst", skal du udføre 6 stk. lodret træk til bryst med overhåndsfatning, frithængende i bom).
Hvis du gennemfører den tilfredsstillende, fortsætter du med en række indledende computertest. Frømandskorpset vil desuden orientere om uddannelsen. 1. selektionen varer én dag fra kl. 08.00-ca. 17.00.

1. selektion gennemføres ved Forsvarets Rekruttering
Vest - uge 19 på Ryes Kaserne i Fredericia
Øst - uge 21 i Jonstruplejren i Ballerup


3. Send ansøgning
OBS! Kun personer der har gennemført 1. selektion, vil få deres ansøgning sagsbehandlet. Under 1. selektion vil du få oplyst om du skal sende ansøgning eller ej.

Altså, først når du har gennemført 1. selektion, og du har fået at vide at du er videre i processen, skal du sende din ansøgning.

Når vi har modtaget din ansøgning, kan du, hvis du opfylder de formelle krav, blive indkaldt til 2. selektion.

4. Mød op til 2. selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 36 ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren i Ballerup. Indkaldelse til 2. selektion sendes til din e-Boks. Sørg derfor, at den er aktiveret.

Program:

 • Styrketest (Coretest, niveau 4) læs mere om styrke- og løbetest
 • Løbetest, minimum 2.750 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest. Som i 1. selektion, er den fysiske test en stoptest. Gennemfører du testen tilfredsstillende, fortsætter du til:
 • Helbredsundersøgelse

5. Mød op til 3. selektion, udvidet optagelsesprøve (op til 5 dage)
Udvidet optagelsesprøve afholdes i uge 44 ved Frømandskorpset. Læs mere om den udvidede optagelsesprøve.

6. Mød op til 4. selektion (én dag)
Afholdes i løbet af uge 46 ved Forsvarets Rekruttering i Jonstruplejren i Ballerup.
• Interview med psykolog
• Kommission (vurdering af egnethed til uddannelsen)

7. Mød op til 5. selektion, dykkermedicinsk undersøgelse (én dag)
Afholdes i løbet af uge 48 ved Forsvarets Sundhedstjeneste.
UDVÆLGELSE
Efter 5. selektion udvælges de bedst egnede aspiranter, der skal starte på frømandsuddannelsen.

FORBEREDELSE
Du skal forberede dig både fysisk og psykisk for at klare den almindelige afprøvning, men også den udvidede optagelsesprøve.


Der er også andre forhold du skal forberede inden du starter på frømandsgrunduddannelsen. Du skal sørge for gode aftaler med familien og venner om den kommende udfordring og belastning. Du skal være mentalt frisk efter evt. tidligere udsendelser (fra battlemind til homemind). Du skal have orden i økonomien, og ikke mindst skal du lære at være tilfreds med egne præstationer.


Vi oplever nemlig ofte, at unge mennesker stiller enorme krav til egne præstationer, og derfor kan være ekstremt selvkritiske. Det kan blive din hæmsko for at gennemføre uddannelsen.
MIN FREMTID
Du kan efter velgennemført frømandsgrunduddannelse blive fastansat som frømand og gøre tjeneste ved Frømandskorpset. Herefter vil der efter gældende regler være mulighed for at blive uddannet til sergent og dernæst med tiden blive videreuddannet til oversergent, seniorsergent samt chefsergent.


Forsvarets specialstyrkeuddannelser nyder høj anerkendelse blandt både private og offentlige ledere. Ved at gennemføre en specialstyrkeuddannelse beviser du, at du er målrettet og under hårdt pres kan arbejde fokuseret både mentalt og fysisk.

 


Sidst opdateret 21-04-2016 - kl. 09:28

Du kan søge nu!

Men du skal først booke en afprøvning.Uddannelsesstart
JAN 2017
Uddannelseslængde
Ca. 10 mdr.

Løn under uddannelse:
ca. 18.000 - 25.000 kr. om måned afhængig af den militære grad.

Forventet startløn som ansat frømand i Forsvaret: ca. 18.000 - 25.000 kr. pr. måned, samt et specialstyrketillæg på mellem ca. 1.900 og ca. 7.200 kr. om måneden afhængig af ansættelsesforhold.

Optagelsesprøve
Praktiske informationer
  Følg Frømandskorpset
på Facebook

Besøg Jægerkorpset på facebook