Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Aktuelle uddannelser

Uddannelse
Pilot Flyvevåbnet
Akademiuddannelse Hæren
Akademiuddannelse Søværnet
Akademiuddannelse Flyvevåbnet
F-16 Våbenassistent Flyvevåbnet

Alle aktuelle uddannelser

Forsvarets nye lederuddannelser

Nye officersuddannelser i Forsvaret
 Før, under og efter værnepligt.
 Helbredsspørgeskema m.v.

 Læs mere