Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Job

Erfaren befalingsmand - Banjermester til Nordatlanten


Erfaren befalingsmand - Banjermester til Nordatlanten

Da vores dygtige og erfarne banjermester skal pensioneres, søger 1. Eskadre en Banjer-mester til sejlads med Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN, 5. Besætning.
Om os
Inspektionsskibene har et varieret sejladsmønster med fokus på suverænitetshåndhævel-se, fiskeriinspektion, søredning og en lang række andre myndighedsopgaver. Sejladsen foregår typisk i færøske og grønlandske farvande, men operationsområdet er i øvrigt en meget stor del af Nordatlanten og Arktis. Vi løser en alvorsfuld opgave, til tider under svære vilkår, men vi er stolte af vores arbejde, vi kerer os om sammenholdet og vi har det sjovt. Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling. Tjenesten er stabil og du kender datoer for sejlads og frihedsafvikling i et nøje fastlagt mønster henover kalenderåret
Om stillingen
Som banjermester er din primære opgave personelforvaltning, herunder planlægning og styring af arbejdstid, kurser og uddannelse. Du er samtidig skibets våbenbefalingsmand, hvor du er ansvarlig for vedligeholdelsen af skibets håndvåben, lette våben samt kanonen. Som våbenbefalingsmand varetager du tjeneste som pjecekommandør og skydeleder.

I søen indgår du i tørnen som vagtassistent og i landlovsvagten indgår du som vagthavende befalingsmand. I begge funktioner er der fokus på sikkerhed og sømandskab
Om dig
Vi ser helst at du har erfaring som seniorsergent, men hvis du er oversergent med dokumenteret potentiale til forfremmelse og i øvrigt er bedømt som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand, vil vi også gerne høre fra dig.

Du kan formidle budskaber til ledelse og besætning på en hensigtsmæssig, anerkenden-de, klar og tydelig måde, og du evner at have gang i mange opgaver, holde fokus og træf-fe hensigtsmæssige helhedsorienterede afgørelser.

Du har erfaring med tjeneste som banjermester, ideelt set fra Nordatlanten, men det er ikke et krav. Vi ser gerne, at du har dæks- og våbenerfaring.
Du er naturligvis godt hjemme i DeMars, som er et af dine primære værktøjer.
Er der specifikke kvalifikationer, som du mangler for at varetage stillingen, må du være forberedt på, at skulle gennemgå nødvendige kurser som led i din personlige kvalificering.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er seniorsergent på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CSG Lars Dalsgaard Eskadrepersonelbefalingsmand mail: 1esk-fv110@mil.dk eller telefon 728 53212 / 4130 9710 eller til næstkommanderende i 5. Besætning, OK Jens Hyllested Pedersen, mail: d11-k5le002@mil.dk eller på telefon 30 67 07 52

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs314@mil.dk.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

Ansøgningsfristen er den 21. maj 2017 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2017, eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  

Generel information

Tjenestested
Flådestation Frederikshavn
Lokation
Region Nordjylland
Værn
Søværnet
Funktionsniveau
M231 Seniorsergent
Ansøgningsfrist
21.05.2017
Indrykningsdato
20.04.2017

Ansøgningsforløbet

Hvad sker der med min ansøgning?

Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Læs mere om forløbet

Tilmelding

Gem og Print


Del på sociale medier